Medisch gegeven Medewerker

Publieksversie

Een medewerker is een gebruiker van het systeem. Bij een medewerker worden alleen gegevens vastgelegd die te maken hebben met functionaliteit binnen een HIS.

Autorisatie

Aan de medewerker kunnen autorisatierollen worden toegekend. Op basis van deze rollen heeft de medewerker toegang tot (delen van) het HIS. In de module Autorisatie worden de autorisatierollen beheerd. Een medewerker krijgt één primaire rol (zoals arts, doktersassistent of POH), waarbij gekozen kan worden uit Primaire autorisatierollen. De primaire rol wordt toegekend op basis van de functie die de medewerker vervult in de huisartsenpraktijk. Daarnaast kunnen additionele rollen worden toegekend, bijvoorbeeld voor de medewerker die de toegangslog beheert, of de medewerkeradministratie doet.

Presentatierol

Bij een medewerker kan een presentatierol worden vastgelegd. Presentatierol kan bijvoorbeeld “huisarts” zijn, of “waarnemend huisarts”. De presentatierol is in vrije tekst, en wordt gekozen vooral in de communicatie naar de patiënt, bijvoorbeeld in de toegangslog. In dat voorbeeld kan de patiënt gemakkelijker begrijpen wie het dossier heeft ingezien.

 

Medewerker

Een gebruiker van het systeem, werkzaam in of voor de praktijk.

Begrippen