Thema Postverwerking

Publieksversie

Voor de communicatie met de buitenwereld ondersteunt het HIS inkomende en uitgaande post. Deze postverwerking bestaat uit verschillende stappen waarbij verschillende onderdelen van het HIS zijn betrokken.

Inkomende Postverwerking

Een huisartsenpraktijk ontvangt op verschillende manieren informatie over een patiënt die moet worden opgenomen in het Medisch dossier. Voorbeelden zijn een elektronisch bericht met een uitslag, een brief op papier van een specialist of een waarneemretourbericht. Deze inkomende post moet eerst omgezet worden in een formaat waar het HIS mee uit de voeten kan, vervolgens wordt de post gematcht met de juiste patiënt en tenslotte moet de informatie uit de post op de juiste plek in het patiëntendossier terechtkomen.

Meer over    Inkomende Postverwerking

Uitgaande postverwerking

Uitgaande post is bijvoorbeeld een laboratoriumaanvraag of een verwijsbrief. Deze post kan worden verstuurd met de reguliere post of als elektronisch bericht worden verzonden.

 

Meer over    Uitgaande postverwerking

Dossierdeel Correspondentie

Het dossierdeel Correspondentie bevat de functionaliteit voor het vastleggen en naslaan van inkomende en uitgaande brieven. In dit dossierdeel kunnen ook concepten (concept-brieven) worden aangemaakt.

Meer over  Dossierdeel  Correspondentie

Praktijkdossierdeel Berichten

De praktijkmedewerker verwerkt hier inkomende en uitgaande berichten, voor zover dat niet al door het systeem automatisch gedaan is. Het gaat hierbij om het matchen van inkomende patiëntberichten met de juiste patiënt en het aanvullen van uitgaande patiëntberichten waarvan verplichte eigenschappen ontbreken.

Meer over  Praktijkdossierdeel  Berichten

Module Communicatie

Een HIS communiceert met de buitenwereld op verschillende manieren en in verschillende formats. De communicatiemodule stuurt en ontvangt bijvoorbeeld een electronisch communicatiebericht, fax of email. De functies worden in het referentiemodel niet precies beschreven, maar wel de globale eisen waaraan de communicatiemodule moet voldoen. De communicatiemodule wisselt gegevens uit met het praktijkdossierdeel Berichten.

 

Meer over  Module  Communicatie

Begrippen