U bent hier

HIS-Referentiemodel 2017 beschikbaar

18 september, 2017

Het HIS-Referentiemodel versie 2017 is gepubliceerd. Zowel de publieksversie als de volledige versie zijn beschreven in deze webomgeving.

Dit jaar is voor het eerst dat het gehele HIS-Referentiemodel in deze webomgeving is uitgewerkt. In vorige jaargangen werd nog voor delen verwezen naar de versie 2013 (pdf-versie).

Om het Referentiemodel goed naar voren te 500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, root@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.