Wijzigingen 2017

In 2017 is het gehele HIS-Referentiemodel in deze webomgeving beschreven in plaats van een PDF. Dat heeft naast de inhoudelijke wijzigingen en toevoegingen ook geleid tot het herschrijven van van grote delen van de teksten en het toevoegen van verduidelijkingen. 

Inhoudelijke wijzigingen

In 2017 zijn de volgende inhoudelijke wijzigingen en toevoegingen doorgevoerd:

  • Contactpersonen en Vertegenwoordiging: nieuw toegevoegd is hoe een zorgverlener contactpersonen in het systeem bijhoudt met als bijzondere contactpersoon de vertegenwoordiger van de patiënt. 
  • Profylaxe en voorzorg: beschrijft nu ook voorzorgsmaatregelen die voor de omgeving van de patiënt van belang zijn.
  • Medicatie-overgevoeligheid is in meer lijn gebracht met de nieuwe landelijke richtlijn.
  • In de volledige versie zijn enkele klassen rondom Preventie aangepast om hiermee de mogelijkheid open te houden om deze klassen ook in te zetten voor programmatische zorg.

Tekstuele wijzigingen

Verder zijn er vanwege de overgang van PDF naar de webomgeving veel tekstuele wijzigingen en verduidelijkingen doorgevoerd. Hieronder worden een aantal ervan genoemd: 

  • De thema's Familie-anamnese, Postverwerking en Profylaxe en voorzorg zijn toegevoegd. 
  • Patiëntenadministratie is opnieuw ingericht, ook naar aanleiding van Contactpersonen. Het medisch gegeven Contactgegevens heet nu Aanvullende contactgegevens en valt nu onder het dossierdeel Patiëntenadministratie.
  • Het thema verwijzen is nu beschreven vanuit het zorgproces aan de hand van voorbeelden.
  • ​De term Co-morbiditeit is hernoemd naar Contra-indicatie, zoals ook in de praktijk wordt gehanteerd.
  • Bepaalde gegevens zijn nu als klassen beschreven in de volledige versie, bijvoorbeeld Patiënt, Medewerker en Patientbericht_in
  • Dossier-item is verduidelijkt en valt onder het Patiëntendossier.