U bent hier

Medisch gegeven Taak

publieksversie 2018

Bij elke Taak wordt gekozen wat voor soort taak het betreft, bijvoorbeeld het verwijderen/wisselen van een IUD of het herhalen van een coloscopie. Dit wordt gekozen uit een NHG-Tabel om de uitwisselbaarheid te vergroten.

Een medisch medewerker legt een taak vast en kiest daarbij een beschrijving van de taak uit NHG-Tabel Taken (tabel 59). Hij legt een streefdatum vast waarop de taak moet zijn uitgevoerd. Hij kan ook aangeven dat hij graag een herinnering wil voor deze taak met een datum waarop hij op de taak geattendeerd moet worden. Als op praktijkniveau een default herinneringstermijn is ingesteld, wordt op basis hiervan een voorstel voor een herinneringsdatum gedaan. De medewerker kan van deze termijn afwijken. Het is mogelijk een toelichting te geven bij de taak. Een taak wordt toegekend aan een functiegroep die verantwoordelijk is voor uitvoer van de taak (op basis van NHG-Tabel Soort functie, tabel 2) en gekoppeld aan een specifieke episode. Wanneer een taak afgehandeld is, wordt hij afgesloten, waarbij de uitvoerder en de datum van afhandeling worden vastgelegd. Een openstaande taak met de bijbehorende streefdatum is overdraagbaar, de herinneringsdatum niet.

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page