Medisch gegeven Taak

Publieksversie

Bij elke Taak wordt gekozen wat voor soort taak het betreft, bijvoorbeeld het controleren van bloedonderzoek of het herhalen van beeldvorming. Deze taakcategorie wordt gekozen uit een NHG-Tabel om de uitwisselbaarheid te vergroten. In een toelichting geeft de zorgverlener hierbij een nadere specificatie, bijvoorbeeld dat het gaat om het controleren van de nierfunctie.

Een medisch medewerker legt een taak vast en kiest daarbij een omschrijving van de taakcategorie uit NHG-Tabel Taken (tabel 59). Het is mogelijk in een toelichting een verdere specificatie te geven van de taak.

De zorgverlener legt een streefdatum vast waarop de taak moet zijn uitgevoerd. Hij kan ook aangeven dat hij graag een herinnering wil voor deze taak met een datum waarop hij op de taak geattendeerd moet worden. Als op praktijkniveau een default herinneringstermijn is ingesteld, wordt op basis hiervan een voorstel voor een herinneringsdatum gedaan. De medewerker kan van deze termijn afwijken. Een taak wordt toegekend aan een functiegroep die verantwoordelijk is voor uitvoer van de taak (op basis van NHG-Tabel Soort functie, tabel 2) en gekoppeld aan een specifieke episode. Wanneer een taak afgehandeld is, wordt hij afgesloten, waarbij de uitvoerder en de datum van afhandeling worden vastgelegd. Een openstaande taak met de bijbehorende toelichting en streefdatum is overdraagbaar, de herinneringsdatum niet.

Taak

Medisch relevante actie voor een specifieke patiënt, waarvoor de eindverantwoordelijkheid bij de huisarts ligt en die onderdeel uitmaakt van het medisch dossier.

Begrippen