Medisch gegeven Preventiegegeven

Publieksversie

Nadat een preventiestap is uitgevoerd, wordt de in die stap verkregen informatie die van belang is voor de uitvoering van het preventieprogramma waar de patiënt aan deelneemt, vastgelegd in zijn patiëntendossier als preventiegegeven. 

In het preventiegegeven wordt bewaard welke stap uitgevoerd is, op welke datum en met welk resultaat. Aan de hand van dit resultaat wordt ook vastgelegd wat de beoogde volgende preventiestap van deze patiënt is (hier kan later van worden afgeweken, zie ook de beschrijving bij het preventietraject), evenals de datum die is gepland voor uitvoer van deze volgende stap. Op deze manier is altijd zichtbaar welke preventiestappen in een preventietraject van een patiënt zijn uitgevoerd, wat de beoogde volgende stap is, en de reden dat deze patiënt precies deze preventiestappen doorloopt (aan de hand van de resultaten per stap).

Preventiegegeven

Informatie verkregen uit de uitvoering van een preventiestap, die van belang is voor het verdere verloop van het preventietraject.

Begrippen