Medisch gegeven Doel

Publieksversie

De omschrijving van een doel wat de patiënt wil bereiken wordt vastgelegd eventueel met een streefdatum waarop men het doel wil bereiken.

Na het vaststellen van een doel kunnen bij het doel zorgafspraken worden vastgelegd.

Ook vanuit het Beleid en doel bij een episode worden in het HIS zaken over het afgesproken behandeldoel van de aandoening vastgelegd. Hierbij gaat het om het doel op de langere termijn. Bij het zorgplan gaat het om met de patiënt afgesproken, haalbare doelen met daarbij concrete zorgafspraken hoe dat doel te bereiken. De doelen uit het zorgplan, zoals rondom het verbeteren van de leefstijl, zijn niet altijd aan een aandoening gerelateerd en daarmee niet direct aan een episode.

Doel

Concreet behandeldoel dat afgesproken is tussen patiënt en zorgverlener.