Medisch gegeven Verstrekkingsverzoek

Publieksversie

De huisarts legt in het verstrekkingsverzoek vast hoeveel van, of voor welke periode, een geneesmiddel verstrekt moet worden.

​Het invoeren van een verstrekkingsverzoek gebeurt via een concept-verstrekkingsverzoek. Alleen een arts mag een concept-verstrekkingsverzoek definitief opslaan en het als recept versturen of afdrukken.

Geneesmiddel

De huisarts legt in het verstrekkingsverzoek vast om welk geneesmiddel het gaat. Voor deze functionaliteit maakt het systeem gebruik van de G-Standaard van Z-Index voor de identificatie van het geneesmiddel.

Hoeveelheid of voor een bepaalde duur

Er kan gekozen worden om de precieze hoeveelheid vast te leggen of om een periode aan te geven (bijvoorbeeld: voor 3 maanden). Wanneer de periode wordt vastgelegd moet de hoeveelheid eenduidig af te leiden zijn door de apotheker.

 

Verstrekkingsverzoek

Het verzoek van een voorschrijver aan de apotheker, verstrekking(en) te doen aan de patiënt, ter ondersteuning van geldende medicatieafspraken.