Medisch gegeven Beleid

Publieksversie

Een vastgelegd beleid hoort bij één episode. Beleid is géén episode-item, omdat alleen de meest recente versie van belang is en veranderingen in de tijd van ondergeschikt belang zijn.

De gebruiker legt onder beleid niet hetzelfde vast als in de P-regel. In het SOEP-verslag noteert hij in de P-regel een aan het moment gebonden plan. In het beleid legt hij het behandelingsdoel voor de lange termijn vast. Bijvoorbeeld bij adipositas: ‘door meer beweging en gezonder eten afvallen’ eventueel aangevuld met een streefgewicht. Of: wat het beleid is als een (proef) behandeling niet aanslaat met de criteria om te oordelen over de effectiviteit van die behandeling.

Een beleid kent drie toestanden:

  • Geen beleid. Er is nooit beleid vastgelegd.
  • Actueel beleid. Er is een beleid vastgelegd, al dan niet met een historie.
  • Afgesloten beleid. Er is geen nieuw beleid afgesproken en het eerder afgesproken beleid is afgesloten. Het afgesloten beleid staat in de beleidshistorie.

Het meest recent ingevoerde beleid wordt actueel beleid genoemd. Als het beleid verandert kan het eenvoudig worden aangepast. Na opslag ontstaat een nieuw item met de naam actueel beleid. Het oude, oorspronkelijke beleid blijft bewaard en is terug te zien in de beleidshistorie. De beleidshistorie blijft altijd bestaan.

Als er na verandering in de situatie geen nieuw beleid meer wordt afgesproken kan de praktijkmedewerker het actuele beleid afsluiten. In het beleid bij de episode verschijnt dan de presentatietekst afgesloten beleid. Bij het afsluiten van een episode wordt een openstaand beleid automatisch opgeslagen als afgesloten beleid.

Beleid

Doelstelling en beleid van de zorgverlener betreffende een episode, zoals afgesproken met de patiënt.

Begrippen