U bent hier

Dossierdeel Behandelingen

publieksversie 2019

Kennis van een behandeling uit het verleden kan belangrijk zijn bij het beoordelen van de huidige gezondheidstoestand van een patiënt, ook als deze behandeling lang geleden heeft plaatsgevonden. Een behandeling kan ook belangrijk zijn in het kader van een ander gezondheidsprobleem dan de actuele episode, waarin deze is opgenomen.

Het dossierdeel Behandelingen omvat naast operaties en ingrepen ook niet-invasieve handelingen. Een ‘ingreep’ is een min of meer invasieve handeling aan het lichaam. Vanuit die definitie is een ‘operatie’ een bijzonder soort ingreep, namelijk een ingreep waarbij gesneden wordt. Het gaat om zowel ingrepen uitgevoerd in de tweede lijn, bijvoorbeeld een appendectomie, als ingrepen uitgevoerd in de eerste lijn, bijvoorbeeld een wigexcisie. Naast deze invasieve handelingen kunnen ook andere therapieën van belang zijn om vast te leggen, zoals psychotherapie, chemotherapie, bestraling of oefentherapie. Het voorschrijven van medicatie kan ook gezien worden als een behandeling maar valt onder het dossierdeel Medicatie.

Behandelingen kunnen onderdeel zijn van een open episode maar ook behoren tot een inmiddels afgesloten episode. Alle vastgelegde behandelingen vormen vaak een deel van de achtergrondinformatie van een patiënt die nodig is bij een verwijzing.

Beheerde Medische Gegevens:

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page