Praktijkdossierdeel Overzicht concept-items

Publieksversie

Het Praktijkdossier biedt een overzicht van alle concept-items van alle patiënten uit de praktijk. Met name het verwerken van concept-items afkomstig uit berichten, zoals uitslagen, wordt vaak in één keer afgehandeld door een medisch medewerker. 

Gegevens die nog niet door een medisch medewerker zijn geautoriseerd, kunnen tijdelijk worden vastgelegd als concept-items. Voorbeelden van concept-items zijn:

  • medicatie-afspraken die door een praktijkmedewerker, voor zover mogelijk, zijn ingevuld maar nog niet zijn geautoriseerd;
  • gegevens afkomstig uit berichten die het systeem automatisch heeft omgezet in concept-items;
  • een SOEP-verslag dat tijdelijk opgeslagen is, bijvoorbeeld omdat de huisarts werd weggeroepen voordat hij zijn rapportage kon afronden.

In de weergave van de items is duidelijk te zien om welk soort concept-item het gaat. Ook is duidelijk zichtbaar of het een intern of extern concept-item is.

  • In het overzicht kan een praktijkmedewerker een concept-item selecteren. Het systeem opent dan het concept-item in het dossierdeel waarin het item thuishoort bij de juiste patiënt. De praktijkmedewerker kan het concept-item in dit dossierdeel aanvullen en aanpassen. Een medisch medewerker beoordeelt het concept-item, past het eventueel aan en slaat het vervolgens definitief op als episode-item in de bijbehorende episode in het patiëntendossier. 

Begrippen