U bent hier

Patiëntendossier

publieksversie 2022

Het patiëntendossier binnen een HIS bevat de functionaliteit om de gegevens van een patiënt vast te kunnen leggen. De verschillende soorten gegevens worden beheerd in de verschillende dossierdelen van het patiëntendossier.

Het Patiëntendossier bestaat uit:

  • Persoonsgegevens
  • Medisch dossier
  • Persoonlijke aantekeningen

Persoonsgegevens bevat informatie over de identificatie en bereikbaarheid van de patiënt. Deze gaan over meer administratieve gegevens maar horen bij het medisch dossier. Het Medisch dossier is het dossier wat de huisarts volgens de WBGO verplicht is om bij te houden. De patiënt heeft recht tot inzage van dit dossier. De Persoonlijke aantekeningen zijn bedoeld als geheugensteun bij het hulpverleningsproces en horen bij het patiëntendossier. Ze zijn alleen in te zien door de praktijk medewerker die ze heeft vastgelegd en vallen niet onder het Medisch dossier.

Binnen het Medisch dossier zijn er dossierdelen die informatie bevatten waarbij de decursus (verloop in de tijd) van belang is. Daarnaast is er binnen het Medisch dossier een onderdeel ‘Additioneel’. Dit klinkt als informatie die slechts een aanhangsel vormt bij het dossier, maar dat is niet het geval: de dossierdelen binnen Additioneel bevatten relevante patiëntkenmerken, zoals contra-indicaties en behandelgrenzen, waarvan vooral de actuele invulling van belang is.

Episodegericht werken

Het dossierdeel Deelcontacten met het deelcontactenoverzicht heeft een centrale plaats in het HIS. Vanuit dat overzicht voert de huisarts de contactregistratie uit (zie lees verder).

Informatie met leeswaarde

Wanneer een praktijkmedewerker andere medewerkers binnen de praktijk wil attenderen dat er belangrijke, nieuwe informatie over een patiënt is, kan hij dat aangegeven in het dossier van de patiënt. Daarbij geeft hij aan welke medische gegevens als leeswaardig gekenmerkt zijn, voor wie en voor hoelang. Dit kenmerk is tijdelijk en bedoeld voor gebruik binnen de praktijk. Het hoort daarmee niet tot het medisch dossier en gaat niet mee in de dossieroverdracht naar de volgende huisarts. Bij het Patiëntendossier is te zien wanneer er door de praktijkmedewerker in het dossier informatie als lezenswaardig is gekenmerkt.

Beheerde Medische Gegevens:

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page