Dossierdeel Betrokkenen

Publieksversie

Het dossierdeel toont een overzicht van alle betrokkenen. Daarbij is per betrokkene herkenbaar of het om een praktijkmedewerker, een contactpersoon of een externe zorgverlener gaat. In het overzicht worden van de personen de naam en contactgegevens getoond. Betrokkenen die een attentievlag hebben, worden als eerste getoond.

Vanuit het overzicht met alle betrokkenen kan de praktijkmedewerker het zorgnetwerk beheren, bijvoorbeeld door nieuwe betrokkenen toe te voegen, of door juist aan te geven dat betrokkenheid van iemand is beëindigd. Ook is het mogelijk om de contactgegevens van de betrokkenen vanuit dit dossierdeel te beheren.

Beschrijving

Verschillende personen kunnen worden aangewezen als betrokkene bij de patiënt. Van een betrokkene zijn de naam en de contactgegevens relevant.

Bij een betrokkene kennen we de volgende onderverdeling:

  • Betrokken praktijkmedewerker
  • Betrokken contactpersoon
  • Externe zorgverlener

Nieuwe betrokkene

Een nieuwe betrokkene kan worden toegevoegd aan het zorgnetwerk. De functionaliteit hierbij verschilt per type betrokkene. Bij het toevoegen van een nieuwe betrokkenen wordt er een nieuw medisch gegeven vastgelegd, afhankelijk van het type betrokkene.

Wijzigen contactgegevens van betrokkenen

Vanuit dit dossierdeel is het mogelijk de contactinformatie van een betrokkene aan te passen. Ook hier verschilt de functionaliteit hierbij verschilt per type betrokkene. Het medische gegeven Betrokken praktijkmedewerker, Betrokken contactpersoon of Externe zorgverlener wordt aangepast.

Betrokkenheid beëindigen

Vanuit dossierdeel Betrokkenen is het mogelijk om aan te geven dat voor iemand uit het zorgnetwerk de betrokkenheid bij de zorg beëindigd wordt. In het dossier van de patiënt wordt vastgelegd wanneer de betrokkenheid is beëindigd. Daarvoor het medische gegeven Betrokken praktijkmedewerker, Betrokken contactpersoon of Externe zorgverlener afgesloten. Daarbij kan ook de reden van afsluiten worden vastgelegd.

In het kader van de wet op bescherming van persoonsgegevens, mogen de contactgegevens van personen, die niet langer betrokken zijn bij de zorg niet meer beschikbaar zijn in het dossier. Bij het afsluiten van een betrokkene dienen de contactgegevens (adres, e-mailadres en telefoonnummers) van zorgverleners dan ook verwijderd te worden uit het dossier. Dit geldt niet voor iemand uit het persoonlijke netwerk van de patiënt die niet meer actief is betrokken is bij de zorg, maar nog wel contactpersoon is. De contactgegevens worden pas verwijderd indien deze persoon ook niet langer contactpersoon is. 

Historie naslaan

Vanuit het dossierdeel Betrokkenen is na te slaan wie er in het verleden betrokken waren bij de zorg voor de patiënt. Daarbij is na te gaan wanneer deze persoon betrokken was en waarom de betrokkenheid is beëindigd.

Gegevens van het zorgnetwerk zijn zichtbaar ook in het Individueel zorgplan. De betrokkenen kunnen in het zorgplan een rol toebedeeld krijgen zoals casemanager of uitvoerder van een bepaalde zorgafspraak.

Beheerde Medische Gegevens:

Betrokken praktijkmedewerker

De Betrokken praktijkmedewerker bevat de naam- en contactgegevens van de interne medewerker, die bij de behandeling van de patiënt is betrokken, en zijn rol daarbij.

Meer over Betrokken praktijkmedewerker

Betrokken contactpersoon

Wanneer bij een contactpersoon wordt aangegeven dat deze ook bij de zorg van de patiënt is betrokken, leidt dat tot een registratie van het medische gegeven Betrokken contactpersoon in het dossier van de patiënt. De naam- en contactgegevens van de contactpersoon en de toelichting bij de contactpersoon zelf liggen al vast bij de contactpersoon zelf.

Meer over Betrokken contactpersoon

Externe zorgverlener

De Externe zorgverlener bevat de naam- en contactgegevens van een externe zorgverlener en/of zorgorganisatie, die bij de behandeling van de patiënt is betrokken. Door deze zorgverlener vast te leggen in het dossier van de patiënt, is deze een betrokkene en maakt hij deel uit van het zorgnetwerk. 

Meer over Externe zorgverlener

Begrippen