U bent hier

Medisch gegeven Dossier-item

publieksversie 2019

In het HIS-Referentiemodel wordt elk medisch gegeven, dat opgeslagen is in het Medisch dossier, gezien als ‘dossier-item’. Het is een generiek begrip met kenmerken die in principe voor alle medische gegevens gelden.

In het algemeen geldt dat ieder medisch gegeven moet kunnen worden vastgelegd en gepresenteerd in het medisch dossier. Dossier-items kennen een invoerder, invoermoment, toestemming en eventuele attentievlag. Onder bijzondere omstandigheden kan een dossier-item worden gecorrigeerd of vernietigd.

Attentievlag

Een gebruiker kan aan elk dossier-item een attentievlag toekennen om voor dit medisch gegeven extra aandacht te vragen. Een attentievlag kan ook weer worden weggehaald. In overzichten kan een selectie gemaakt worden om alleen dossier-items met een attentievlag te tonen.

Toestemming

Bij ieder dossier-item kan worden ingesteld wat de toestemming voor inzage is. Standaard staat de toestemming op 'Alle zorgverleners'. Als een patiënt vraagt om de ‘toestemming’ van een dossier-item te veranderen kan deze wijziging door een medisch medewerker gedaan worden. Dit wordt door het systeem in een logfile vastgelegd, zodat te achterhalen is wanneer deze verandering heeft plaats gevonden.

Aanpassen en verwijderen

De huisarts houdt het patiëntendossier bij op basis van nieuwe feiten, zoals voortschrijdend inzicht of beloop. Daarvoor past hij in het algemeen geen gegevens aan, maar vult hij het dossier aan met nieuwe gegevens. Daarmee blijft de informatie over de situatie in het verleden bewaard. Deze informatie is namelijk van belang voor het inzichtelijk houden van het beloop. Medische gegevens, waarbij het tijdverloop van belang is, zoals bijvoorbeeld een SOEP-verslag, mogen daarom niet worden aangepast of verwijderd. Het gaat hier om een bepaald soort dossier-items, namelijk episode-items. Bij een patiënt die hoest, bijvoorbeeld, ligt een SOEP-verslag vast met als reden voor het bezoek ‘hoesten’. Dit SOEP-verslag hoort bij de episode hoesten. Wanneer deze patiënt later COPD blijkt te hebben, zal er opnieuw een SOEP-verslag worden vastgelegd, ditmaal met als conclusie COPD. Het oude SOEP-verslag blijft bewaard. Door de SOEP-verslagen bij de episode in de loop van de tijd in te zien, wordt het voortschrijden van het inzicht en het beloop rondom een aandoening inzichtelijk worden gemaakt. De historie kan worden geraadpleegd.

Bij andere gegevens is vooral de actuele status relevant, zoals bijvoorbeeld bij Behandelgrenzen. Deze dossier-items zijn vooral terug te vinden binnen de onderdelen van Additioneel. Ze kunnen vaak wel worden aangepast en soms ook verwijderd.

Corrigeren

Een verkeerd ingevoerd dossier-item mag worden gecorrigeerd, alleen door een arts. Deze actie wordt gelogd waarbij de oorspronkelijke situatie van het dossier-item is in te zien.

Voorbeeld: “in de haast” heeft een medisch medewerker in zijn verslag over hoesten ook nog iets over schimmelvoeten opgeschreven en daarna dit als vrije tekst in een deelcontactverslag opgeslagen. Een schimmelvoet valt echter onder een andere episode dan astma. Later als een medisch medewerker dit ontdekt dan kan deze het deelcontactverslag aanpassen (door de tekst over de schimmelvoeten eruit te halen).

Een ander voorbeeld is een binnengekomen brief, waarbij een verkeerde discipline is opgeslagen of geen samenvatting is toegevoegd. Ook is het mogelijk dat een dossier-item ten onrechte bij de verkeerde patiënt ingevoerd is. Dit dossier-item moet kunnen worden gecorrigeerd. De actie wordt met de oorspronkelijke inhoud gelogd.

Vernietigen

Wanneer een patiënt eist dat een dossier-item uit het Medisch dossier gehaald moet worden, kan de huisarts het dossier-item vernietigen. Het item wordt in dat geval volledig verwijderd uit het systeem. De handeling wordt gelogd. In de logging is, anders dan bij corrigeren, de “medische inhoud” van het verwijderde item niet te achterhalen.

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page