U bent hier

Medisch gegeven Uitgaande brief

publieksversie 2020

Een uitgaande brief is een document dat een medisch medewerker verstuurt naar een externe zorgverlener of instantie.

Een praktijkassistente of -ondersteuner stelt van tevoren alvast een concept-uitgaande-brief op. Een concept-uitgaande-brief kan worden opgeslagen, veranderd of verwijderd. Een medisch medewerker beoordeelt de concept-uitgaande-brief, past hem zo nodig aan en slaat hem op als ‘definitieve brief’. Afhankelijk van de praktijkafspraken kan de praktijkassistente of -ondersteuner ook zelf brieven opslaan en versturen. Daarvoor dient de systeembeheerder hun autorisatieniveau aan te passen.

De praktijkmedewerker kan een uitgaande brief opstellen met behulp van een sjabloon. Er zijn bijvoorbeeld standaardsjablonen op basis van bestaande formulieren (zoals voor de aangifte van infectieziekten) of op basis van de NHG-Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen huisarts en specialist bij verwijzingen (HASP) voor verwijsbrieven naar specialisten. De sjablonen worden beheerd door de systeembeheerder. Het systeem zet automatisch de relevante patiënteninformatie uit het Patiëntendossier op de juiste plaatsen in het sjabloon. De gebruiker kan deze automatische vulling uiteraard nog aanvullen of wijzigen. Voor de adressering wordt gebruikgemaakt van een module, de relatiebeheermodule. Daaruit is vaak af te leiden om welke discipline het gaat uit de NHG-Tabel Soort Derden (tabel 12). Wanneer de huisarts gebruik gemaakt heeft van een sjabloon voor een bepaalde informatie-richtlijn, dan is vaak automatisch af te leiden om welk soort correspondentie (categorie) het gaat. Anders kan de huisarts dit zelf aangeven. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van NHG-tabel 69 Soort correspondentie.

De brief wordt vervolgens verstuurd via de externe postverwerking.

Wanneer een patiënt verwezen is en de medisch medewerker tussentijds middels een brief degene informeert, waarnaar verwezen is, voegt hij de brief toe aan een verwijstraject zodat duidelijk is met welke verwijzing de brief te maken heeft.

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page