U bent hier

Medisch gegeven Behandeling

publieksversie 2020

In een Behandeling ligt vast welke behandeling heeft plaats gevonden en op welk moment.

Behandelingen worden gecodeerd met de NHG-Tabel Ingrepen en behandelingen (tabel 49). Zo kan bij een selectie van patiënten op bijvoorbeeld ‘totale splenectomie’ gebruik gemaakt worden van de bijbehorende code. In een toelichting kan de huisarts de behandeling nog nader omschrijven, zoals een toevoeging ‘links’ bij een ‘kop-halsprothese heup’. Wanneer in de NHG-Tabel Ingrepen en behandelingen (tabel 49) bij de geselecteerde behandeling staat aangegeven dat het om een attentiewaardige behandeling gaat, dan krijgt de huisarts de suggestie om een attentievlag toe te kennen aan de behandeling.

De huisarts legt een behandeling, die hij zelf uitvoert, vanuit een episode vast met een precieze datum van uitvoering. Wanneer het gaat om een behandeling uit het verleden en de datum niet precies duidelijk is, dan hoeft slechts het (geschatte) jaar te worden ingevoerd en hoeft hij de behandeling niet onder een episode te laten vallen.

Sommige behandelingen hebben consequenties voor de medicatiebewaking. Als de huisarts een behandeling vastlegt, die een mogelijke contra-indicatie is voor medicatie, dan wordt de huisarts gevraagd of hij deze inderdaad als contra-indicatie wil vastleggen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van NHG-Tabel Behandelingen en contra-indicatie aarden (tabel 64). Wanneer de behandeling ook als contra-indicatie is bevestigd, zal de medicatiebewaking er voortaan rekening mee houden.

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page