Medisch gegeven Persoonlijke streefwaarde

Publieksversie

De huisarts kan met de patiënt een Persoonlijke streefwaarde (of -bereik) voor een Bepaling afspreken. Een Persoonlijke streefwaarde heeft als doel een meetbare indicatie te geven van een zo goed mogelijk resultaat van de BZehandeling in de persoonlijke situatie.

Een Persoonlijke streefwaarde beschrijft de bepaling en de streefwaarde (of bereik) ervan. Het is een Episode-item, dat inhoudt dat de Persoonlijke streefwaarde in principe bij één Episode wordt vastgelegd. Wanneer een Persoonlijke streefwaarde in het kader van meerdere Episodes wordt afgesproken, koppelt de huisarts de Persoonlijke streefwaarde aan meerdere Episodes.

Persoonlijke streefwaarde

De waarde (of bereik) voor een uitslag van een bepaling die de huisarts haalbaar acht voor deze patiënt en is afgesproken met de patiënt

Begrippen