Dossierdeel Verwijzingen

Publieksversie

In dossierdeel verwijzingen heeft de huisarts een overzicht van de actuele verwijstrajecten en kan deze inzien en beheren. Ook kan de medisch medewerker afgesloten verwijstrajecten inzien. Door een verwijstraject te selecteren kan de zorgverlener de verwijzing, brieven en SOEP-verslagen inzien die gekoppeld zijn aan het verwijstraject. De huisarts kan ook een nieuwe vewijzing vastleggen, waarmee een verwijstraject wordt gestart.

In het overzicht van de actuele verwijstrajecten ziet de huisarts naar welke discipline is verwezen en op welke datum dit is gebeurd. Ook is duidelijk in het kader van welke episode de verwijzing heeft plaatsgevonden. 

Bij het inzien van een verwijstraject, ziet de huisarts welke SOEP-verslagen en verwijzing, verwijsbrief, ontslagbrief en mogelijk tussentijdse brieven horen bij het verwijstraject. Aan een verwijstraject kunnen episode-items gekoppeld zijn die uit een andere episode komen dan de episode van de verwijzing. In het overzicht is duidelijk aan welke episodes de episode-items uit het verwijstraject gekoppeld zijn. De huisarts kan achteraf ook nog brieven of SOEP-verslagen koppelen aan een verwijstraject.

Beheerde Medische Gegevens:

Verwijzing

Een verwijzing wordt vaak gestart en vastgelegd vanuit een deelcontact. Een verwijzing is altijd onderdeel van een verwijstraject. Met een verwijzing start een verwijstraject. Er kan een uitgaande brief aan de verwijzing gekoppeld zijn, de verwijsbrief.

Meer over Verwijzing

Verwijstraject

Een verwijstraject bestaat uit een verwijzing, brieven en SOEP-verslagen. Een verwijstraject wordt meestal afgesloten wanneer een afsluitende brief van de verwijsdiscipline wordt ontvangen. 

Meer over Verwijstraject

Lees verder

Thema Verwijzen

Begrippen