Medisch gegeven Zorgplan

Publieksversie

Het zorgplan is het geheel aan doelen, zorgafspraken en voor het zorgplan relevante episodes.

De casemanager bij een zorgplan is de zorgverlener een Betrokken praktijkmedewerker, die verantwoordelijk is voor het monitoren van het geheel van doelen en zorgafspraken uit het zorgplan. Bij het vastleggen van de casemanager kan deze persoon meteen als nieuwe betrokkene worden aangeduid, mocht deze persoon nog niet als betrokkene bekend zijn.

Zorgplan

Overzicht van de met de patiënt afgesproken doelen en zorgafspraken.

Begrippen