Overzicht Openstaande zaken

Publieksversie

Openstaande zaken biedt een overzicht van alle gegevens in het Medisch dossier die vragen om een (vervolg)actie.

Dit lijkt handig in de volgende situaties:

 • De huisarts krijgt een bekende patiënt op consult en wil zien welke actuele zaken nog openstaan
 • De huisarts werkt het dossier van de patiënt bij en wil kijken of er nog actuele zaken openstaan, die hij nog moet verwerken.

Het overzicht Openstaande zaken bevat:

 • alle concept-items van de patiënt
  In de presentatie moet duidelijk zijn om welk type concept-item het gaat (bv. uitslag, verstrekkingsverzoek) en of het om een handmatig (intern) ingevoerd concept-item gaat of een automatisch, uit een bericht geïmporteerd concept-item (extern). Het moet mogelijk zijn om een concept-item te selecteren om verder te verwerken (in het bewuste dossierdeel van het Patiëntendossier).
 • stappen binnen preventie waarvan de plandatum is versterken
  Het gaat hier om preventiegegevens waarvan de datum van de geplande vervolgstap, die is vastgelegd bij het laatste preventiegegeven, is verstreken.
 • of er actuele of urgente taken zijn
  Het gaat hier om aanwezigheid van actuele of urgente taken van alle uitvoerders. Indien deze aanwezig zijn, kan men kiezen om deze taken in te zien.
 • zorgafspraken uit het zorgplan waarvan de evaluatiedatum verstreken is
 • of er nog te verwerken berichten zijn, zoals onbeantwoorde e-consult-aanvragen of voorstel-verstrekkingsverzoeken.

Bij het integreren van de nieuwe concepten van het medicatieproces binnen het HIS-Referentiemodel kunnen in de loop van de tijd ook relevante openstaande zaken relevant worden voor dit overzicht, bijvoorbeeld herhaalverzoeken. Op dit moment is dat nog onvoldoende uitgekristalliseerd om hiervan zaken op te nemen in het overzicht Openstaande zaken.

Begrippen