Medisch gegeven Reden voor afspraak

Publieksversie

De Reden voor afspraak is een medisch gegeven dat definitief wordt vastgelegd bij een (deel)contact. De tekst van de reden van afspraak is al eerder vastgelegd door  de patiënt zelf (online afspraak) of door een praktijkmedewerker (consult-aanvraag telefonisch of aan de balie). Wanneer het daadwerkelijke consult plaatsvindt wordt het medisch gegeven 'reden voor afspraak' definitief vastgelegd bij het contact, waarbij de reden wordt overgenomen uit de consult-aanvraag.

Het medisch gegeven Reden voor afspraak bestaat uit:

  • De door de patiënt opgegeven reden voor de afspraak (verwoord door de patiënt zelf of door de praktijkmedewerker)
  • De datum waarop de aanvraag is ingediend (oftewel wanneer de reden is vastgelegd in een online afspraak of consult-aanvraag)
  • Informatie over degene die de Reden voor de afspraak heeft verwoord (de patiënt of een medewerker uit de huisartsenpraktijk)
  • De datum waarop de afspraak daadwerkelijk plaats vindt (of geannuleerd wordt)

Reden voor afspraak

De reden die de patiënt opgeeft bij het maken van de afspraak.

Bij een online afspraak wordt de reden door de patiënt ingevuld. In andere gevallen wordt de reden van de patiënt ingevuld door de praktijkmedewerker.

Begrippen