U bent hier

Dossierdeel Deelcontacten

publieksversie 2019

Alle deelcontacten, bestaande uit episode-items, worden in chronologische volgorde weergeven, samen met een overzicht van episodes. Met dit deelcontactenoverzicht krijgt een zorgverlener een indruk van alle gezondheidsproblemen van de patiënt en het beloop ervan. Ook kan er een nieuw contact worden vastgelegd.

Wanneer de praktijkmedewerker een episode selecteert uit het overzicht van episodes worden alleen die deelcontacten weergegeven die bij die episode horen. Er kunnen ook meerdere episodes worden geselecteerd, eventueel met behulp van episodebundels.

De medewerker kan daarbij filteren op type episode-item, bijvoorbeeld alleen uitslagen of medicatieafspraken. Ook kan op type SOEP-regel worden gefilterd, zoals alleen P-regels. Het is ook mogelijk om inzicht te krijgen in de historie van de geselecteerde episode door te filteren op episode-label.

Episodebundels

Het inzicht in het ziektebeloop wordt vergroot als de episode-items van met elkaar samenhangende episodes in één overzicht getoond worden.

Wanneer de praktijkmedewerker vanuit het overzicht met episodes een episode uit een episodebundel selecteert, kan hij kiezen of hij in het deelcontactenoverzicht de deelcontacten ziet (in chronologische volgorde) die horen bij die ene specifieke episode óf bij alle episodes uit de bundel.

Een nieuw (deel)contact vastleggen

Vanuit het deelcontactenoverzicht kan een contact worden vastgelegd. De contactwijze wordt ingevoerd en de episode-items van het contact worden ingevoerd (Behandeling, SOEP-verslag, Uitslag, Persoonlijke streefwaarde, Zorgafspraak, Medicatiegebruik, Toediening, Medicatieafspraak, Verstrekkingsverzoek, Taak en Verwijzing).

Meestal wordt gestart met het SOEP-verslag. Wanneer voor het invoeren van de andere Episode-items wordt gekozen, wordt het episode-item vanuit het overzicht van het corresponderende dossierdeel vastgelegd. Dit is essentieel bij bijvoorbeeld medicatie, zo kan de vastgelegde medicatie in samenhang met de juiste medicamenteuze behandeling wordt opgeslagen.

Wanneer er gewerkt wordt binnen een episode dan worden de episode-items ook gekoppeld aan die episode. Als blijkt dat het een nieuwe episode betreft dan kan vanuit het episode-item meteen een nieuwe episode worden aangemaakt.

Beheerde Medische Gegevens:

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page