Medisch gegeven Betrokken contactpersoon

Publieksversie

Wanneer bij een contactpersoon wordt aangegeven dat deze ook bij de zorg van de patiënt is betrokken, leidt dat tot een registratie van het medische gegeven Betrokken contactpersoon in het dossier van de patiënt. De naam- en contactgegevens van de contactpersoon en de toelichting bij de contactpersoon zelf liggen al vast bij de contactpersoon zelf.

Wanneer een contactpersoon geen rol meer speelt bij de zorg voor de patiënt, wordt de betrokkenheid beëindigd door de Betrokken contactpersoon af te sluiten. Daarbij kan de reden voor afsluiten worden aangegeven. Bij het afsluiten vraagt het systeem of de persoon nog wel een contactpersoon blijft. Zo ja, dan zal de contactpersoon zelf nog als actueel in het patiëntdossier vastliggen. Zo nee, dan wordt naast de Betrokken contactpersoon ook de Contactpersoon zelf afgesloten en daarmee niet meer actueel.

Betrokken contactpersoon

Iemand die geen zorgverlener is voor de patiënt maar wel een actieve rol heeft in de zorg voor de patiënt. 

Begrippen