NHG-Tabellen inkijkexemplaren

Hieronder vindt u inkijkexemplaren van alle beschikbare NHG-Tabellen. Licentiehouders hebben (na inloggen) toegang tot alle bronbestanden en documentatie van de tabellen waar zij een licentie op hebben afgenomen.

We ontwikkelen momenteel een release agenda van de NHG-Tabellen. Zodra deze gepubliceerd is, wordt u daarover geïnformeerd, indien u een account hebt op NHG-Tabellen.

tabelaflopend sorteren naam opmerkingen

NHG-ConsultWijzer

Versie 22.4 is uitgebracht op 20 september 2022.

De bestanden van de NHG-ConsultWijzer zijn alleen toegankelijk voor licentiehouders. Wijzigingen in het Formularium vindt u hier als PDF of kunt u nalezen op de pagina met NHG-Formularium wijzigingen. NHG-leden kunnen gebruik maken van Formularium Naslag, de digitale opvolger van het vroegere Zakboekje Farmacotherapie.

Annetje Dieleman

ICPC-Thesaurus

Uitgebracht op 08 april 2022.

De ICPC thesaurus is bedoeld voor inbouw in (huisarts)informatiesystemen. Een voorbeeld van de thesaurus is de door het NHG ontwikkelde ICPC-zoeker.

De ICPC thesaurus is aangepast op de nieuwste ICPC-tabel. Daarnaast zijn enkele rubrieken beter te vinden door aanpassingen in enkele thesaurus-bestanden en verbeterd algoritme.

In de bronfiles rubriek.txt en subcode.txt stonden html-escapecodes. In de nu (nov-22) gepubliceerde bronbestanden zijn deze verwijderd vervangen door diakrieten.

Tjeerd van Althuis

ICT-specificaties

De ICT-specificaties voor vaccinatieprogramma’s beschrijven de specificaties en aanwijzingen voor het inrichten en ondersteunen van de griep-, pneumokokken- en COVID-19-vaccinatieprogramma’s in een HIS.

Let op: In ICT-specificaties voor Pneumokokkenvaccinatieprogramma versie 1.3 van februari 2022 stonden de leeftijden niet correct vermeld. De geboortejaren voor de selectie waren wel correct. In versie 1.3 van mei 2022 zijn de leeftijden gecorrigeerd.

Geboortejaren: 1953 - 1954 - 1955 - 1956. Leeftijden in 2022: 69 jaar - 68 jaar - 67 jaar - 66 jaar.

Heleen van Boetzelaer

NHG-Tabel 2

Soort functie

Versie 7 is uitgebracht op 25 november 2021.

Te gebruiken bij het inschrijven van praktijkmedewerkers.

Tjeerd van Althuis

NHG-Tabel 4

Geslacht

Versie 5 is uitgebracht op 25 oktober 2005.

Te gebruiken bij het inschrijven van patiënten. Ongewijzigd sinds versie 1.

Tjeerd van Althuis

NHG-Tabel 5

Categorie patiënt

Versie 5 is uitgebracht op 25 november 2005.

Te gebruiken bij het inschrijven van patiënten. Sinds versie 1 ongewijzigd.

Tjeerd van Althuis

NHG-Tabel 6

Burgerlijke staat

Versie 5 is uitgebracht op 25 oktober 2005.

Te gebruiken bij het inschrijven van patiënten. Sinds versie 1 ongewijzigd.

Tjeerd van Althuis

NHG-Tabel 9

Reden vertrek

Versie 5 is uitgebracht op 25 oktober 2005.

Te gebruiken bij het uitschrijven van patiënten. Geen bijzondere historie, record militaire dienst vervallen in versie 5.

Tjeerd van Althuis

NHG-Tabel 12

Soort derde

Versie 10 is uitgebracht op 18 november 2019.

Te gebruiken bij het derdenbestand

Tjeerd van Althuis

NHG-Tabel 14

Contactwijze

Versie 8 is uitgebracht op 25 november 2021.

Te gebruiken voor het registreren van de diverse arts-patiënt contacten

Tjeerd van Althuis

NHG-Tabel 20

Code opleiding

Versie 1 is uitgebracht op 01 november 2004.

Voor onderzoeksdoeleinden; geen wijzigingen sinds versie 1.

Tjeerd van Althuis

NHG-Tabel 24

ICPC

Versie 10 is uitgebracht op 08 april 2022.

De ICPC is online te doorzoeken met behulp van de ICPC-zoeker. Deze is voorzien van de nieuwste versie van NHG-Tabel 24 ICPC. Op de NHG-website is een kort artikel gepubliceerd over de wijzigingen.

Heleen van Boetzelaer

NHG-Tabel 25

Gebruiksvoorschrift

Versie 8 is uitgebracht op 06 maart 2020.

De publieksversie (PDF) bevat een toelichting op de structuur en inhoud van deze tabel in de Documentatie.pdf.
Lees over de impact van de wijzigingen in versie 7 in de publicatie in SynthesHis van april 2018.

Henk Westerhof

NHG-Tabel 27

ICPC en contra-indicatie aarden

Versie 15 is uitgebracht op 08 april 2022.

Heleen van Boetzelaer

NHG-Tabel 42

Aanduiding naamgebruik

Versie 5 is uitgebracht op 25 oktober 2005.

Vastleggen welke naam gebruikt dient te worden. Geen wijzigingen sinds v1.

Tjeerd van Althuis

NHG-Tabel 43

Familierelaties

Versie 6 is uitgebracht op 24 juli 2009.

Vastleggen van familierelaties, o.a. bij familieanamnese; versiehistorie via tabel af te leiden.

Tjeerd van Althuis

NHG-Tabel 45

Diagnostische bepalingen

Versie 40 is uitgebracht op 22 september 2022.

Een beknopte toelichting op deze versie van NHG-Tabel Diagnostische bepalingen vindt u hier.

Voor het online raadplegen van de diagnostische bepalingen kan de bepalingenviewer (de nieuwe vorm van de labcodeviewer) worden gebruikt; deze is voorzien van de nieuwe versie. Het zelfstandig inkijk-zoekprogramma wordt niet meer uitgegeven.

Erica Bastiaanssen

NHG-Tabel 48

Bepalingenclusters

Versie 17 is uitgebracht op 09 juni 2022.

De inhoud van deze tabel is tevens verwerkt in de online bepalingenviewer, met een nieuwe vormgeving. Een beknopte toelichting op deze tabel is hier te lezen.

Erica Bastiaanssen

NHG-Tabel 49

Ingrepen en behandelingen

Versie 4 is uitgebracht op 15 juli 2020.

De tabel Ingrepen kan online ingekeken worden via de ingrepenviewer. Voor een beknopte toelichting op deze tabel, zie deze pagina.

Henk Westerhof

NHG-Tabel 50

ICPC en attentiewaarde

Versie 9 is uitgebracht op 08 april 2022.

Een toelichting op deze tabel is hier te lezen.

Heleen van Boetzelaer

NHG-Tabel 51

Koppeltabel familieanamnese en bepalingen

Versie 2 is uitgebracht op 20 januari 2012.

Zie voor een korte toelichting op deze tabel deze webpagina.

Erica Bastiaanssen

NHG-Tabel 54

Reden stoppen of wijzigen van voorschrift

Versie 4 is uitgebracht op 04 april 2022.

Versie 4 van deze tabel was al in april gereed, maar publicatie stond nog on hold tot september.

Tjeerd van Althuis

NHG-Tabel 55

Ernst overgevoeligheidsreactie

Versie 1 is uitgebracht op 01 december 2012.

Tjeerd van Althuis

NHG-Tabel 56

Profylaxe

Versie 7 is uitgebracht op 23 november 2021.

Helaas was er een fout geslopen in versie 7 van de tabel m.b.t. profylaxe 9. Daarbij stond een verkeerde toelichting. Dit is nu hersteld. Hierdoor heeft het bronbestand een nieuwe datum gekregen: 23-11-2021. Excuses als u hiervan hinder heeft ondervonden.

Maret Zonneveld

NHG-Tabel 57

Episodebundels

Versie 5 is uitgebracht op 23 april 2021.

Maret Zonneveld

NHG-Tabel 58

ICPC en griepselectie

Versie 6 is uitgebracht op 08 april 2022.

Zie voor een korte toelichting op deze tabel deze webpagina.

Heleen van Boetzelaer

NHG-Tabel 59

Taken

Versie 2 is uitgebracht op 18 november 2019.

Maret Zonneveld

NHG-Tabel 60

Preventieprogramma Griepvaccinatie

Versie 1 is uitgebracht op 18 september 2017.

Maret Zonneveld

NHG-Tabel 62

Behandelgrenzen

Versie 2 is uitgebracht op 21 maart 2022.

Te gebruiken bij het vastleggen van een behandelgrens.

Richard Westerhof

NHG-Tabel 63

Categorie mogelijke vertegenwoordiging patiënt

Versie 1 is uitgebracht op 18 september 2017.

Maret Zonneveld

NHG-Tabel 64

Behandelingen en contra-indicatie aarden

Versie 1 is uitgebracht op 30 april 2019.

Erica Bastiaanssen

NHG-Tabel 65

ICPC en patiëntvriendelijke titels

Versie 6 is uitgebracht op 31 mei 2022.

Heleen van Boetzelaer

NHG-Tabel 66

Infectieziekten waartegen gevaccineerd kan worden

Versie 3 is uitgebracht op 09 november 2021.

Maret Zonneveld

NHG-Tabel 67

Preventieprogramma Pneumokokkenvaccinatie

Versie 1 is uitgebracht op 04 december 2019.

Richard Westerhof

NHG-Tabel 68

Bepalingen nierfunctie

Versie 1 is uitgebracht op 26 augustus 2020.

Erica Bastiaanssen

NHG-Tabel 69

Soort correspondentie

Versie 1 is uitgebracht op 10 maart 2020.

Maret Zonneveld

NHG-Tabel 70

Soort sociaal gegeven

Versie 1 is uitgebracht op 01 oktober 2020.

Maret Zonneveld

NHG-Tabel 71

Primaire autorisatierollen

Versie 1 is uitgebracht op 01 oktober 2020.

Richard Westerhof

NHG-Tabel 72

ICPC en profylaxe

nieuwe tabel wordt opgeleverd met publicatie van HIS-Referentiemodel 2022

Maret Zonneveld

NHG-Tabel 73

Behandelingen en profylaxe

nieuwe tabel wordt opgeleverd met publicatie van HIS-Referentiemodel 2022

Maret Zonneveld

NHG-Tabel 74

ICPC en ongewenste groep

Versie 1 is uitgebracht op 31 maart 2022.

Heleen van Boetzelaer

NHG-Tabel 75

Behandelingen en griepselectie

Versie 1 is uitgebracht op 01 februari 2022.

Heleen van Boetzelaer

NHG-Tabel 76

ICPC en familie-anamnestisch gegeven

1e versie wordt verwacht in najaar 2023

Maret Zonneveld