NHG-Tabellen inkijkexemplaren

Hieronder vindt u inkijkexemplaren van alle beschikbare NHG-Tabellen. Licentiehouders hebben (na inloggen) toegang tot alle bronbestanden en documentatie van de tabellen waar zij een licentie op hebben afgenomen.

tabelaflopend sorteren naam opmerkingen

ICPC-Thesaurus

Uitgebracht op 12 maart 2018.

De ICPC thesaurus is bedoeld voor inbouw in (huisarts)informatiesystemen. Een voorbeeld van de thesaurus is de door het NHG ontwikkelde ICPC zoeker: http://www.nhg.org/themas/artikelen/icpc-online

Khing Njoo

NHG-Tabel 2

Soort functie

Versie 6 is uitgebracht op 23 februari 2017.

Te gebruiken bij het inschrijven van praktijkmedewerkers.

Tjeerd van Althuis

NHG-Tabel 4

Geslacht

Versie 5 is uitgebracht op 25 oktober 2005.

Te gebruiken bij het inschrijven van patiënten. Ongewijzigd sinds versie 1.

Tjeerd van Althuis

NHG-Tabel 5

Categorie patiënt

Versie 5 is uitgebracht op 25 november 2005.

Te gebruiken bij het inschrijven van patiënten. Sinds versie 1 ongewijzigd.

Tjeerd van Althuis

NHG-Tabel 6

Burgerlijke staat

Versie 5 is uitgebracht op 25 oktober 2005.

Te gebruiken bij het inschrijven van patiënten. Sinds versie 1 ongewijzigd.

Tjeerd van Althuis

NHG-Tabel 9

Reden vertrek

Versie 5 is uitgebracht op 25 oktober 2005.

Te gebruiken bij het uitschrijven van patiënten. Geen bijzondere historie, record militaire dienst vervallen in versie 5.

Tjeerd van Althuis

NHG-Tabel 12

Soort derde

Versie 10 is uitgebracht op 18 november 2019.

Te gebruiken bij het derdenbestand

Tjeerd van Althuis

NHG-Tabel 14

Contactwijze

Versie 7 is uitgebracht op 02 september 2011.

Te gebruiken voor het registreren van de diverse arts-patiënt contacten

Tjeerd van Althuis

NHG-Tabel 15

Verrichtingen

Versie 14 is uitgebracht op 21 november 2014.

"financiele vertaling" van contacten met een patiënt en/of medische handeling bij een patiënt t.b.v. declaratie.

Tjeerd van Althuis

NHG-Tabel 20

Code opleiding

Versie 1 is uitgebracht op 01 november 2004.

Voor onderzoeksdoeleinden; geen wijzigingen sinds versie 1.

Tjeerd van Althuis

NHG-Tabel 24

ICPC

Versie 7 is uitgebracht op 30 september 2019.

De ICPC is online te doorzoeken met behulp van de ICPC-zoeker. Deze is voorzien van versie 7 van Tabel 24 ICPC. Op de NHG-website is een kort artikel gepubliceerd over de wijzigingen.

Lees dit artikel met adviezen en aanwijzingen voor het registreren met ICPC bij coronavirus/COVID-19.

Khing Njoo

NHG-Tabel 25

Gebruiksvoorschrift

Versie 8 is uitgebracht op 06 maart 2020.

De publieksversie (PDF) bevat een toelichting op de structuur en inhoud van deze tabel in de Documentatie.pdf.
Lees over de impact van de wijzigingen in versie 7 in de publicatie in SynthesHis van april 2018.

Henk Westerhof

NHG-Tabel 27

ICPC en contra-indicatie aarden

Versie 13 is uitgebracht op 12 maart 2018.

In de documentatie is een passage over de verwijzing naar brongegevens voor deze tabel tekstueel aangepast. Dit heeft geen implicaties voor de implementatie.

Khing Njoo

NHG-Tabel 42

Aanduiding naamgebruik

Versie 5 is uitgebracht op 25 oktober 2005.

Vastleggen welke naam gebruikt dient te worden. Geen wijzigingen sinds v1.

Tjeerd van Althuis

NHG-Tabel 43

Familierelaties

Versie 6 is uitgebracht op 24 juli 2009.

Vastleggen van familierelaties, o.a. bij familieanamnese; versiehistorie via tabel af te leiden.

Tjeerd van Althuis

NHG-Tabel 45

Diagnostische bepalingen

Versie 34 is uitgebracht op 12 juni 2020.

Een beknopte toelichting op deze versie van NHG-Tabel Diagnostische bepalingen vindt u hier.

Voor het online raadplegen van de diagnostische bepalingen kan de bepalingenviewer (nieuwe vormgeving!) worden gebruikt; deze is voorzien van de nieuwe versie. Het zelfstandig inkijk-zoekprogramma wordt niet meer uitgegeven.

Erica Bastiaanssen

NHG-Tabel 48

Bepalingenclusters

Versie 15 is uitgebracht op 19 februari 2020.

De inhoud van deze tabel is tevens verwerkt in de online bepalingenviewer, met een nieuwe vormgeving. Een beknopte toelichting op deze tabel is hier te lezen.

Erica Bastiaanssen

NHG-Tabel 49

Ingrepen en behandelingen

Versie 4 is uitgebracht op 15 oktober 2013.

De tabel Ingrepen kan online ingekeken worden via de ingrepenviewer. Voor een beknopte toelichting op deze tabel, zie deze pagina.

Henk Westerhof

NHG-Tabel 50

ICPC en attentiewaarde

Versie 6 is uitgebracht op 08 oktober 2019.

Een toelichting op deze tabel is hier te lezen.

Khing Njoo

NHG-Tabel 51

Koppeltabel familieanamnese en bepalingen

Versie 2 is uitgebracht op 20 januari 2012.

Zie voor een korte toelichting op deze tabel deze webpagina.

Erica Bastiaanssen

NHG-Tabel 54

Reden stoppen of wijzigen van voorschrift

Versie 3 is uitgebracht op 07 mei 2019.

Tjeerd van Althuis

NHG-Tabel 55

Ernst overgevoeligheidsreactie

Versie 1 is uitgebracht op 01 december 2012.

Tjeerd van Althuis

NHG-Tabel 56

Profylaxe

Versie 5 is uitgebracht op 05 maart 2020.

Maret Zonneveld

NHG-Tabel 57

Episodebundels

Versie 3 is uitgebracht op 08 oktober 2019.

Maret Zonneveld

NHG-Tabel 58

ICPC en griepselectie

Versie 3 is uitgebracht op 17 juni 2020.

Zie voor een korte toelichting op deze tabel deze webpagina. Lees meer over Selecteren van de geïndiceerde risicopatiënten voor griep.

Erica Bastiaanssen

NHG-Tabel 59

Taken

Versie 2 is uitgebracht op 18 november 2019.

Maret Zonneveld

NHG-Tabel 60

Preventieprogramma Griepvaccinatie

Versie 1 is uitgebracht op 18 september 2017.

Maret Zonneveld

NHG-Tabel 62

Behandelgrenzen

Versie 1 is uitgebracht op 13 januari 2017.

Te gebruiken bij het vastleggen van een behandelgrens.

Richard Westerhof

NHG-Tabel 63

Categorie mogelijke vertegenwoordiging patiënt

Versie 1 is uitgebracht op 18 september 2017.

Maret Zonneveld

NHG-Tabel 64

Behandelingen en contra-indicatie aarden

Versie 1 is uitgebracht op 30 april 2019.

Khing Njoo

NHG-Tabel 65

ICPC en patiëntvriendelijke titels

Versie 2 is uitgebracht op 08 oktober 2019.

NHG-Tabel 66

Infectieziekten waartegen gevaccineerd kan worden

Versie 1 is uitgebracht op 18 november 2019.

Maret Zonneveld

NHG-Tabel 67

Preventieprogramma Pneumokokkenvaccinatie

Versie 1 is uitgebracht op 04 december 2019.

Richard Westerhof

NHG-Tabel 68

Bepalingen nierfunctie

Versie 1 is uitgebracht op 26 augustus 2020.

Erica Bastiaanssen

NHG-Tabel 69

Soort correspondentie

Versie 1 is uitgebracht op 10 maart 2020.

Maret Zonneveld

NHG-Tabel 70

Soort sociaal gegeven

Versie 1 is uitgebracht op 01 oktober 2020.

Maret Zonneveld

NHG-Tabel 71

Primaire autorisatierollen

Versie 1 is uitgebracht op 01 oktober 2020.

Richard Westerhof