Medisch gegeven Inkomende brief

Publieksversie

Een concept-inkomende-brief bevat informatie van derden. Daarom mag de briefinhoud niet worden veranderd of aangepast. Wel mag een medisch medewerker een samenvatting (bijvoorbeeld de conclusie van de brief) maken en deze opslaan naast of zonder de  binnengekomen brief. Als een medisch medewerker een concept-inkomende-brief definitief opslaat, is het vanaf dat moment een ‘inkomende brief’.

Voor de laatste stap in de inkomende postverwerking, staat er een concept-inkomende brief klaar om te verwerken in het medisch dossier van de patiënt. De briefinhoud zelf is als document opgenomen in de concept-inkomende-brief. Wanneer de inkomende post ook bijlagen bevat, dan zijn dit aanvullende documenten bij de concept-inkomende-brief. De praktijkmedewerker voert een samenvatting in. De ontvangstdatum en de discipline (specialisme van de afzender) wordt overgenomen uit het bericht of kan nog worden ingevuld. Ook het soort correspondentie (categorie) wordt zo vaak mogelijk afgeleid uit de ingekomen post (bijvoorbeeld op basis van de informatiestandaard die voor een brief is gebruikt) of kan nog worden ingevuld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van NHG-tabel 69 Soort correspondentie. De medisch medewerker slaat de brief definitief op als inkomende brief.

Wanneer een inkomende brief te maken heeft met een verwijzing, koppelt de medisch medewerker de brief aan het verwijstraject.

 

Inkomende brief

Een brief betreffende een patiënt die binnengekomen is en als zodanig is vastgelegd in het Medisch dossier van de patiënt.

Begrippen