U bent hier

Medisch gegeven Uitslag

publieksversie 2022

Een uitslag beschrijft de uitkomst van een bepaling. Uitslagen afkomstig van externe zorgverleners of instanties worden anders verwerkt dan uitslagen die intern zijn vastgesteld.

Een uitslag is een episode-item. Dat betekent dat een uitslag in principe aan één episode is verbonden. Wanneer een uitslag voor meerdere episodes van belang is, zoals een bloeddrukmeting, kan deze ook aan meerdere episodes worden gekoppeld. De uitslag wordt dan binnen iedere gekoppelde episode getoond.

De gebruiker voert een uitslag van een bepaling in eerste instantie in als een concept-uitslag. De omschrijving en de code van de bepalingen komen uit NHG-Tabel Diagnostische bepalingen. De concept-uitslag van een bepaling die in de eigen praktijk is verricht, kan nog worden aangevuld, gewijzigd of zelfs verwijderd. Indien er relevante documenten zijn, die bij de uitslag horen (bijvoorbeeld een hartfilmpje bij de tekstuele uitslag van een ECG), kunnen die vastgelegd worden bij een uitslag. De huisarts slaat vervolgens de concept-uitslag op als uitslag.

Wanneer de huisarts een uitslag overneemt van een derde (bijvoorbeeld uit een brief van de specialist), geeft hij aan dat het gaat om een externe uitslag. Een uitslag van een bepaling die buiten de praktijk is verricht en via een gestructureerd bericht het HIS binnenkomt, wordt omgezet in een concept-uitslag. De gebruiker kan een externe concept-uitslag kan aanvullen of verwijderen, maar niet wijzigen. De huisarts slaat deze vervolgens op als uitslag.

Als een uitslag buiten de referentiewaarden valt, zal het systeem de uitslag aanduiden als ‘afwijkend’. De medisch medewerker kan die beoordeling aanpassen. Afwijkende waarden zijn als zodanig herkenbaar in overzichten. De referentiewaarden worden bij de uitslag bewaard. Ze kunnen rechtstreeks afkomstig zijn van het laboratorium, maar ook door de gebruikers zelf zijn ingevoerd.

Koppeling met Familie-anamnese

Bepalingen, die een familiaire belasting betreffen, hebben een verband met gegevens uit de Familieanamnese. Dit verband is vastgelegd in de NHG-Tabel Koppeltabel familieanamnese en bepalingen. Bij het vastleggen van een uitslag van een dergelijke bepaling ondersteunt het HIS de huisarts door het tonen van de relevante gegevens uit de Familie-anamnese en het bieden van de mogelijkheid om een familie-anamnestisch gegeven vast te leggen (met voorzet). Bij de diagnostiek van astma vraagt de huisarts bijvoorbeeld naar atopische aandoeningen in familie en de patiënt geeft aan dat moeder last heeft van hooikoorts. De huisarts zal dan bij het vastleggen van een uitslag voor atopische aandoeningen in familie geattendeerd worden dat in de familieanamnese vastligt dat de vader van de patiënt constitutioneel​ eczeem heeft. Ook wordt na het vastleggen van de uitslag de mogelijkheid geboden om bij de familie-anamnese vast te leggen dat moeder last heeft van hooikoorts.

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page