Medisch gegeven Verwijstraject

Publieksversie

Een verwijstraject bestaat uit een verwijzing, brieven en SOEP-verslagen. Een verwijstraject wordt meestal afgesloten wanneer een afsluitende brief van de verwijsdiscipline wordt ontvangen. 

Verwijstraject

Een door een verwijzing gestart zorgproces, dat bestaat uit gebeurtenissen die buiten de praktijk van de huisarts plaatsvinden.

Begrippen