Nieuwsberichten

HIS-Referentiemodel 2020 gepubliceerd: dit zijn de wijzigingen

26 February, 2021

Begin oktober 2020 is de geïntegreerde versie het HIS-Referentiemodel 2020 gepubliceerd. Deze publicatie bevat de volledige versie voor licentiehouders èn de publieksversie.

Deze publicatie bevat zowel de volledige versie voor licentiehouders, als de publieksversie. Nieuw in deze versie is de Reden voor afspraak, zoals de patiënt die vermeldt en een module Autorisatie. Er zijn aanpassingen gedaan aan e-Consult, Behandelingen, Sociale gegevens, Medewerker en Correspondentie.

Lees verder
Uitnodigingsbrieven vaccinatie Griep en Pneumokokken

5 June, 2020

De vaccinaties voor griep en pneumokokken worden tegelijkertijd uitgevoerd in de huisartsenpraktijk. 

Lees verder
HIS-Referentiemodel 2019

23 December, 2019

Eind November is het HIS-Referentiemodel van 2019 gepubliceerd. Zowel de volledige versie, voor licentiehouders, als de publieksversie. Nieuw in deze versie is de verslaglegging rondom vaccinaties en de mogelijkheid om verdiepende informatie toe te voegen aan de S-regel. Er zijn aanpassingen gedaan aan Taken, Episodebundels en Profylaxe.

Lees verder
Toelichting op actualisatie ICPC-tabel in maart 2018

7 December, 2018

De actualisatie van de ICPC (maart 2018) voorzien we graag van enige extra toelichting, met name sommige veranderingen in subtitels. Deze actualisatie van ICPC is gedaan aan de hand van binnengekomen verzoeken van onder andere NHG-leden, expertgroepen en zorggroepen. Soms gebeurt dat ook naar aanleiding van een discussie op HAweb Ledenforum - Huisartspraktijk – ICT en HIS of de HAweb-groep ADEPD in de praktijk.

Lees verder
Publieksversie HIS-Referentiemodel 2018

20 September, 2018

De publieksversie van het HIS-Referentiemodel 2018 is gepubliceerd. De volledige versie 2018 volgt later dit jaar.

Lees verder
Nieuwe versie NHG-Tabel 56 Profylaxe en voorzorg

6 August, 2018

Op 6 augustus 2018 is een nieuwe versie van NHG-Tabel 56 Profylaxe en voorzorg gepubliceerd op de website van het HIS-referentiemodel. De vorige versie dateerde van mei 2017. De tabel is voor het eerst uitgegeven in juli 2013. 

Lees verder
Nieuwe versie van NHG-Tabel 24 ICPC en aanverwante tabellen

29 March, 2018

In maart 2018 is versie 6 van de ICPC-1 tabel uitgeleverd. Ook voor aanverwante tabellen heeft dit gevolgen.

Lees verder
Nieuwe versie van NHG-Tabel 25 Gebruiksvoorschrift

29 March, 2018

In februari 2018 zijn wijzigingen doorgevoerd in versie 7 van NHG-Tabel 25 Gebruiksvoorschrift. 

Lees verder
HIS-Referentiemodel 2017 beschikbaar

18 September, 2017

Het HIS-Referentiemodel versie 2017 is gepubliceerd. Zowel de publieksversie als de volledige versie zijn beschreven in deze webomgeving.

Lees verder
Twee nieuwe NHG-Tabellen gepubliceerd

18 September, 2017

Op 18 september 2017 zijn twee nieuwe NHG-tabellen gepubliceerd op de website van het HIS-referentiemodel. Het betreft NHG-Tabel 60 Preventiepgrogramma Griepvaccinatie en NHG-Tabel 63 Categorie mogelijke vertegenwoordiging patiënt. 

Lees verder