Medisch gegeven Verwijzing

Publieksversie

Een verwijzing wordt vaak gestart en vastgelegd vanuit een deelcontact. Een verwijzing is altijd onderdeel van een verwijstraject. Met een verwijzing start een verwijstraject. Er kan een uitgaande brief aan de verwijzing gekoppeld zijn, de verwijsbrief.

In een verwijzing wordt de indicatie (ICPC), de reden en context en de datum van de verwijzing vastgelegd en het adres en discipline naar wie verwezen wordt. De huisarts kiest de discipline waarnaar hij verwijst met behulp van NHG-tabel Soort derde, tabel 12.

Het systeem ondersteunt de huisarts bij het invullen van de verwijsindicatie door een suggestie te doen: de ICPC-E van het soepverslag, of de ICPC van de Episode.

Verwijzing

Het doorsturen van een patiënt naar een zorgverlener buiten de praktijk van de huisarts.

Begrippen