U bent hier

Medisch gegeven Episode-item

publieksversie 2020

De verschillende episode-items zijn: Behandeling, SOEP-verslag, e-Consult, Reden voor afspraak, Uitslag, Persoonlijke streefwaarde, Zorgafspraak, Medicatiegebruik, Toediening, Medicatieafspraak, Verstrekkingsverzoek, Taak en Verwijzing. Episode-items zijn gebonden aan een episode en onderdeel van de contactregistratie.

De details van de verschillende episode-items zijn bij die specifieke medische gegevens beschreven. Hier zijn algemene kenmerken van de episode-items beschreven

Bij een contact worden episode-items vastgelegd, die de toestand van de patiënt tijdens het contact beschrijven. Episode-items zijn in principe niet te wijzigen of te verwijderen.

Op het moment dat de medisch medewerker een episode-item vastlegt bij een episode, krijgt het item automatisch een episode-label met dezelfde naam en ICPC-code als de episode-titel. Het episode-item behoud in het episode-label de episode-titel op het moment van vastleggen. Zo kan men terugzien wat op dat moment het inzicht was op het gezondheidsprobleem.

Concept-items

De episode-items kennen allen een conceptstadium: bijvoorbeeld een concept-SOEP-verslag of concept-medicatie-afspraak.

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat een praktijkmedewerker (bijvoorbeeld de assistente) een concept-medicatie-afspraak maakt en dat dit na autorisatie door de arts definitief wordt vastgelegd als episode-item in het dossierdeel Medicatie. Een elektronisch binnengekomen specialistenbrief wordt als concept-brief opgenomen in het HIS en definitief vastgelegd na lezing en autorisatie door de arts. Ook een SOEP-verslag kan een conceptstatus krijgen en pas na aanvulling of wijziging door de arts definitief worden.

Concept-items kunnen, afhankelijk van het soort item, nog worden aangevuld, aangepast of vervallen.

De conceptfase heeft een belangrijke functie in de praktijk waarin steeds meer taken gedelegeerd worden aan een groeiend aantal medewerkers. Het stelt de arts in staat het overzicht te houden van alles wat er rond één patiënt gebeurt en door middel van autorisatie zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Concept-items zijn geen onderdeel van het Medisch dossier: bij overdracht naar een andere huisarts of het leveren van gegevens aan derden gaan deze gegevens niet mee. De concept-items zijn wel in te zien binnen het patiëntendossier en concept-voorschriften doen al wel mee in de medicatiebewaking.

Concept-items zijn ook terug te vinden in het Overzicht concept-items van de praktijk. Ook bij het openen van de attentie-pagina.

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page