NHG-Tabellen inkijkexemplaren

Hieronder vindt u inkijkexemplaren van alle beschikbare NHG-Tabellen. Licentiehouders hebben (na inloggen) toegang tot alle bronbestanden en documentatie van de tabellen waar zij een licentie op hebben afgenomen. Heeft u nog geen licentie en wel interesse? Op deze pagina leest u er meer over.

Uw vragen of opmerkingen over NHG-Tabellen kunt u mailen naar: referentiemodel@nhg.org.

Tabel Naam Opmerkingen
NHG-Tabel 42 Aanduiding naamgebruik

Versie 5 is uitgebracht op

Vastleggen welke naam gebruikt dient te worden. Geen wijzigingen sinds v1.

NHG-Tabel 42-Aanduiding naamgebruik-versie 5-Inkijkexemplaar
NHG-Tabel 62 Behandelgrenzen

Versie 2 is uitgebracht op

Te gebruiken bij het vastleggen van een behandelgrens.

NHG-Tabel 62-Behandelgrenzen-versie-2-Inkijkexemplaar.pdf
NHG-Tabel 64 Behandelingen en contra-indicatie aarden

Versie 1 is uitgebracht op

NHG-Tabel 64-Behandelingen en contra-indicatie aarden-versie 1 - Inkijkexemplaar
NHG-Tabel 75 Behandelingen en griepselectie

Versie 1 is uitgebracht op

NHG-Tabel 75-Behandelingen en griepselectie-versie 1-Inkijkexemplaar.pdf
NHG-Tabel 73 Behandelingen en profylaxe

Versie 1 is uitgebracht op

NHG-Tabel 73-Behandelingen en profylaxe-versie 1-Inkijkexemplaar.pdf
NHG-Tabel 68 Bepalingen nierfunctie

Versie 1 is uitgebracht op

NHG-Tabel 68-Bepalingen nierfunctie-versie 1-Inkijkexemplaar.pdf
NHG-Tabel 48 Bepalingenclusters

Versie 17 is uitgebracht op

De inhoud van deze tabel is tevens verwerkt in de online bepalingenviewer, met een nieuwe vormgeving. Een beknopte toelichting op deze tabel vindt u elders op deze website en op NHG.org.

NHG-Tabel 48-Bepalingenclusters-versie-17-Documentatie.pdf
NHG-Tabel 6 Burgerlijke staat

Versie 5 is uitgebracht op

Te gebruiken bij het inschrijven van patiënten. Sinds versie 1 ongewijzigd.

NHG-Tabel 6-Burgerlijke staat-versie 5-Inkijkexemplaar
NHG-Tabel 63 Categorie mogelijke vertegenwoordiging patiënt

Versie 1 is uitgebracht op

NHG-Tabel 63-Categorie mogelijke vertegenwoordiging patiënt-versie-1-inkijkexemplaar
NHG-Tabel 5 Categorie patiënt

Versie 5 is uitgebracht op

Te gebruiken bij het inschrijven van patiënten. Sinds versie 1 ongewijzigd.

NHG-Tabel 5-Categorie patiënt-versie-5-Inkijkexemplaar_1.pdf
NHG-Tabel 20 Code opleiding

Versie 1 is uitgebracht op

Voor onderzoeksdoeleinden; geen wijzigingen sinds versie 1.

NHG-Tabel 20-Code opleiding-versie 1-Inkijkexemplaar
NHG-Tabel 14 Contactwijze

Versie 8 is uitgebracht op

Te gebruiken voor het registreren van de diverse arts-patiënt contacten

NHG-Tabel 14-Contactwijze-versie 8-Inkijkexemplaar.pdf
NHG-Tabel 45 Diagnostische bepalingen

Versie 42 is uitgebracht op

Een beknopte toelichting op deze versie van NHG-Tabel Diagnostische bepalingen vindt u elders op deze website en op NHG.org.

Voor het online raadplegen van de diagnostische bepalingen kan de bepalingenviewer (de nieuwe vorm van de labcodeviewer) worden gebruikt; deze is voorzien van de nieuwe versie. Het zelfstandig inkijk-zoekprogramma wordt niet meer uitgegeven.

ToelichtingDiagnostischeBepalingen2020.pdf
Toelichting bij versie 42.pdf
Diagtoe5tot41.pdf
labintro_v42.pdf
NHG-Tabel 57 Episodebundels

Versie 5 is uitgebracht op

NHG-Tabel 57-Episodebundels-versie-5-Inkijkexemplaar2.pdf
NHG-Tabel 55 Ernst overgevoeligheidsreactie

Versie 1 is uitgebracht op

NHG-Tabel 55-Ernst overgevoeligheidsreactie-versie 1-Inkijkexemplaar
NHG-Tabel 43 Familierelaties

Versie 6 is uitgebracht op

Vastleggen van familierelaties, o.a. bij familieanamnese; versiehistorie via tabel af te leiden.

NHG-Tabel 43-Familierelaties-versie 6-Inkijkexemplaar
NHG-Tabel 25 Gebruiksvoorschrift

Versie 11 is uitgebracht op

De publieksversie (PDF) bevat een toelichting op de structuur en inhoud van deze tabel in de Documentatie.pdf. Korte toelichting op de tabel en de actuele versie vindt u op nhg.org.

NHG-Tabel 25-Gebruiksvoorschrift-versie 11-Documentatie.pdf
NHG-Tabel 4 Geslacht

Versie 5 is uitgebracht op

Te gebruiken bij het inschrijven van patiënten. Ongewijzigd sinds versie 1.

NHG-Tabel 4-Geslacht-versie 5-Inkijkexemplaar
NHG-Tabel 24 ICPC

Versie 11 is uitgebracht op

De ICPC is online te doorzoeken met behulp van de ICPC-zoeker. Deze is voorzien van de nieuwste versie van NHG-Tabel 24 ICPC. Informatie over de laatset wijzigingen vindt u elders op deze website en op NHG.org.

NHG-Tabel 24-ICPC-versie 11-Inkijkexemplaar.pdf
NHG-Tabel 24-ICPC-versie 11-Documentatie_1.pdf
NHG-Tabel 50 ICPC en attentiewaarde

Versie 10 is uitgebracht op

Een toelichting op deze tabel is hier te lezen.

NHG-Tabel 50-ICPC en attentiewaarde-versie 10-Inkijkexemplaar.pdf
NHG-Tabel 27 ICPC en contra-indicatie aarden

Versie 18 is uitgebracht op

Direct na de publicatie van versie 17 op 5 september 2023 is een onvolkomenheid in NHG-Tabel 27 opgemerkt. Vanwege die reden is op 8 september al versie 18 gepubliceerd. We adviseren de meest actuele versie op te nemen in het informatiesysteem.

Vanwege de korte opeenvolging bevat de documentatie de beschrijving van zowel versie 17 als 18. Ook in het inkijkexemplaar zijn beide versies gemarkeerd.

NHG-Tabel 27-ICPC en contra-indicatieaarden-versie 17en18-Inkijkexemplaar.pdf
NHG-Tabel 76 ICPC en familie-anamnestisch gegeven

Versie 1 is uitgebracht op

NHG-Tabel 76-ICPC en familie-anamnestisch gegeven-versie 1-Inkijkexemplaar.pdf
NHG-Tabel 58 ICPC en griepselectie

Versie 6 is uitgebracht op

Zie voor een korte toelichting op deze tabel deze webpagina

Gezondheidsraadadvies 2021 - selectie in het HIS.pdf
NHG-Tabel 58-ICPC voor griepselectie-versie 6-Inkijkexemplaar.pdf
NHG-Tabel 74 ICPC en ongewenste groep

Versie 1 is uitgebracht op

NHG-Tabel 74-ICPC en ongewenste groep-versie-1-Inkijkexemplaar.pdf
Begeleidende brief bij NHG-Tabel 74-ICPC en ongewenste groep.pdf
NHG-Tabel 65 ICPC en patiëntvriendelijke titels

Versie 7 is uitgebracht op

NHG-Tabel 65-ICPC en patiëntvriendelijke titels-versie 7-Inkijkexemplaar.pdf
NHG-Tabel 72 ICPC en profylaxe

Versie 1 is uitgebracht op

nieuwe tabel wordt opgeleverd met publicatie van HIS-Referentiemodel 2022

NHG-Tabel 72-ICPC en profylaxe-versie 1-Inkijkexemplaar.pdf
NHG-Tabel 78 ICPC-1 NL-Engels

Versie 1 is uitgebracht op

Vertaling van de Nederlandse ICPC-1 met subcodes naar het Engels. Verwachte publicatie van versie 1 is op: 31 mei 2024.

NHG-Tabel 78-ICPC-1 NL-Engels-versie 1-Inkijkexemplaar.pdf
ICPC-Thesaurus

Versie 2024 is uitgebracht op

De ICPC thesaurus is bedoeld voor inbouw in (huisarts)informatiesystemen. Een voorbeeld van de thesaurus is de door het NHG ontwikkelde ICPC-zoeker.

De ICPC thesaurus is aangepast op de nieuwste ICPC-tabel. Daarnaast zijn enkele rubrieken beter te vinden door aanpassingen in enkele thesaurus-bestanden en verbeterd algoritme. 

Thesaurus toelichting bij wijzigingen 2024.pdf
ICT-specificaties vaccinatieprogramma's

Versie 2024 is uitgebracht op

De ICT-specificaties voor vaccinatieprogramma’s beschrijven de specificaties en aanwijzingen voor het inrichten en ondersteunen van de griep en pneumokokken vaccinatieprogramma’s in een HIS.

Voor de vaccinatieronde van 2024 gelden versie 1.1 van de ICT-specificaties Nationaal Programma Grieppreventie en versie 1.5 van de ICT-Specificaties Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie.

Binnenkort zullen hier de bijgewerkte praktijkhandleidingen, infographics en uitnodigingsbrieven voor de vaccinatieronde van 2024 beschikbaar zijn. 

ICT-specificaties Nationaal Programma Grieppreventie versie 1.1 2023
ICT-Specificaties voor het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie versie 1.5 2024
NHG-Tabel 66 Infectieziekten waartegen gevaccineerd kan worden

Versie 5 is uitgebracht op

NHG-Tabel 66-Infectieziekten waartegen gevaccineerd kan worden-versie-5-Inkijkexemplaar.pdf
NHG-Tabel 49 Ingrepen en behandelingen

Versie 4 is uitgebracht op

De tabel Ingrepen kan online ingekeken worden via de ingrepenviewer. Een beknopte toelichting op deze tabel vindt u elders op deze website en op NHG.org.

NHG-Tabel 51 Koppeltabel familieanamnese en bepalingen

Versie 2 is uitgebracht op

Zie voor een korte toelichting op deze tabel deze webpagina.

NHG-Tabel 51-Koppeltabel familieanamnese en bepalingen-versie 2-Inkijkexemplaar
NHG-Formularium

Versie 24.2 is uitgebracht op

De bestanden van het NHG-Formularium zijn alleen toegankelijk voor licentiehouders. Wijzigingen in het Formularium vindt u hier als PDF of kunt u nalezen op de pagina met NHG-Formularium wijzigingen. NHG-leden kunnen gebruik maken van Formularium Naslag, de digitale opvolger van het vroegere Zakboekje Farmacotherapie.

Releasenotes update NHG-Formularium 20240618 met indicaties.pdf
NHG-Tabel 60 Preventieprogramma Griepvaccinatie

Versie 1 is uitgebracht op

NHG-Tabel 60-Preventieprogramma Griepvaccinatie-versie-1-Inkijkexemplaar.pdf
NHG-Tabel 67 Preventieprogramma Pneumokokkenvaccinatie

Versie 1 is uitgebracht op

NHG-Tabel 67-Preventieprogramma Pneumokokkenvaccinatie-versie 1-Inkijkexemplaar.pdf
NHG-Tabel 71 Primaire autorisatierollen

Versie 1 is uitgebracht op

NHG-Tabel 71-Primaire autorisatierollen-versie 1-Inkijkexemplaar.pdf
NHG-Tabel 56 Profylaxe

Versie 8 is uitgebracht op

Op 1 december j.l. was NHG-Tabel 56 Profylaxe versie 8 gepubliceerd met 2 fouten, betreffende de items 1 en 8. In de toelichtingen van deze items stonden harde regeleinden, waardoor de structuur van het bronbestand niet meer klopte. Dit bestand is op 8 december offline gehaald. Het bronbestand versie 8 is gecorrigeerd en opnieuw gepubliceerd op 15 december 2023. 

NHG-Tabel 56-Profylaxe-versie-8-Inkijkexemplaar.pdf
NHG-Tabel 54 Reden stoppen of wijzigen van voorschrift

Versie 5 is uitgebracht op

NHG-Tabel 54-Reden stoppen of wijzigen voorschrift-versie-5-Inkijkexemplaar.pdf
NHG-Tabel 9 Reden vertrek

Versie 5 is uitgebracht op

Te gebruiken bij het uitschrijven van patiënten. Geen bijzondere historie, record militaire dienst vervallen in versie 5.

NHG-Tabel 9-Reden vertrek-versie 5-Inkijkexemplaar
NHG-Tabel 69 Soort correspondentie

Versie 3 is uitgebracht op

NHG-Tabel 69-Soort correspondentie-versie 3-Inkijkexemplaar.pdf
NHG-Tabel 12 Soort derde

Versie 10 is uitgebracht op

Te gebruiken bij het derdenbestand

NHG-Tabel 12-Soort derde-versie 10-Inkijkexemplaar
NHG-Tabel 2 Soort functie

Versie 7 is uitgebracht op

Te gebruiken bij het inschrijven van praktijkmedewerkers.

NHG-Tabel 2-Soort functie-versie 7-Inkijkexemplaar.pdf
NHG-Tabel 70 Soort sociaal gegeven

Versie 1 is uitgebracht op

NHG-Tabel 70-Soort sociaal gegeven-versie 1-Inkijkexemplaar.pdf
NHG-Tabel 59 Taken

Versie 2 is uitgebracht op

NHG-Tabel 59 - Taken - versie 2 - Inkijkexemplaar