NHG-Tabellen inkijkexemplaren

Hieronder vindt u inkijkexemplaren van alle beschikbare NHG-Tabellen. Licentiehouders hebben (na inloggen) toegang tot alle bronbestanden en documentatie van de tabellen waar zij een licentie op hebben afgenomen. Heeft u nog geen licentie en wel interesse? Op deze pagina leest u er meer over.

Uw vragen of opmerkingen over NHG-Tabellen kunt u mailen naar: referentiemodel@nhg.org.

tabel naamaflopend sorteren opmerkingen

NHG-Tabel 42

Aanduiding naamgebruik

Versie 5 is uitgebracht op 25 oktober 2005.

Vastleggen welke naam gebruikt dient te worden. Geen wijzigingen sinds v1.

NHG-Tabel 62

Behandelgrenzen

Versie 2 is uitgebracht op 21 maart 2022.

Te gebruiken bij het vastleggen van een behandelgrens.

NHG-Tabel 64

Behandelingen en contra-indicatie aarden

Versie 1 is uitgebracht op 30 april 2019.

NHG-Tabel 75

Behandelingen en griepselectie

Versie 1 is uitgebracht op 01 februari 2022.

NHG-Tabel 73

Behandelingen en profylaxe

Versie 1 is uitgebracht op 02 december 2022.

NHG-Tabel 68

Bepalingen nierfunctie

Versie 1 is uitgebracht op 26 augustus 2020.

NHG-Tabel 48

Bepalingenclusters

Versie 17 is uitgebracht op 09 juni 2022.

De inhoud van deze tabel is tevens verwerkt in de online bepalingenviewer, met een nieuwe vormgeving. Een beknopte toelichting op deze tabel vindt u elders op deze website en op NHG.org.

NHG-Tabel 6

Burgerlijke staat

Versie 5 is uitgebracht op 25 oktober 2005.

Te gebruiken bij het inschrijven van patiënten. Sinds versie 1 ongewijzigd.

NHG-Tabel 63

Categorie mogelijke vertegenwoordiging patiënt

Versie 1 is uitgebracht op 18 september 2017.

NHG-Tabel 5

Categorie patiënt

Versie 5 is uitgebracht op 25 november 2005.

Te gebruiken bij het inschrijven van patiënten. Sinds versie 1 ongewijzigd.

NHG-Tabel 20

Code opleiding

Versie 1 is uitgebracht op 01 november 2004.

Voor onderzoeksdoeleinden; geen wijzigingen sinds versie 1.

NHG-Tabel 14

Contactwijze

Versie 8 is uitgebracht op 25 november 2021.

Te gebruiken voor het registreren van de diverse arts-patiënt contacten

NHG-Tabel 45

Diagnostische bepalingen

Versie 41 is uitgebracht op 14 april 2023.

Een beknopte toelichting op deze versie van NHG-Tabel Diagnostische bepalingen vindt u elders op deze website en op NHG.org.

Voor het online raadplegen van de diagnostische bepalingen kan de bepalingenviewer (de nieuwe vorm van de labcodeviewer) worden gebruikt; deze is voorzien van de nieuwe versie. Het zelfstandig inkijk-zoekprogramma wordt niet meer uitgegeven.

NHG-Tabel 57

Episodebundels

Versie 5 is uitgebracht op 23 april 2021.

NHG-Tabel 55

Ernst overgevoeligheidsreactie

Versie 1 is uitgebracht op 01 december 2012.

NHG-Tabel 43

Familierelaties

Versie 6 is uitgebracht op 24 juli 2009.

Vastleggen van familierelaties, o.a. bij familieanamnese; versiehistorie via tabel af te leiden.

NHG-Tabel 25

Gebruiksvoorschrift

Versie 10 is uitgebracht op 28 juli 2023.

De publieksversie (PDF) bevat een toelichting op de structuur en inhoud van deze tabel in de Documentatie.pdf. Meer uitleg over de tabel vindt u elders op deze website en op nhg.org.

NHG-Tabel 4

Geslacht

Versie 5 is uitgebracht op 25 oktober 2005.

Te gebruiken bij het inschrijven van patiënten. Ongewijzigd sinds versie 1.

NHG-Tabel 24

ICPC

Versie 10 is uitgebracht op 08 april 2022.

De ICPC is online te doorzoeken met behulp van de ICPC-zoeker. Deze is voorzien van de nieuwste versie van NHG-Tabel 24 ICPC. Informatie over de laatset wijzigingen vindt u elders op deze website en op NHG.org.

NHG-Tabel 50

ICPC en attentiewaarde

Versie 9 is uitgebracht op 08 april 2022.

Een toelichting op deze tabel is hier te lezen.

NHG-Tabel 27

ICPC en contra-indicatie aarden

Versie 18 is uitgebracht op 08 september 2023.

Direct na de publicatie van versie 17 op 5 september 2023 is een onvolkomenheid in NHG-Tabel 27 opgemerkt. Vanwege die reden is op 8 september al versie 18 gepubliceerd. We adviseren de meest actuele versie op te nemen in het informatiesysteem.

Vanwege de korte opeenvolging bevat de documentatie de beschrijving van zowel versie 17 als 18. Ook in het inkijkexemplaar zijn beide versies gemarkeerd.

NHG-Tabel 76

ICPC en familie-anamnestisch gegeven

1e versie wordt verwacht in najaar 2023

NHG-Tabel 58

ICPC en griepselectie

Versie 6 is uitgebracht op 08 april 2022.

Zie voor een korte toelichting op deze tabel deze webpagina.

NHG-Tabel 74

ICPC en ongewenste groep

Versie 1 is uitgebracht op 31 maart 2022.

NHG-Tabel 65

ICPC en patiëntvriendelijke titels

Versie 6 is uitgebracht op 31 mei 2022.

NHG-Tabel 72

ICPC en profylaxe

Versie 1 is uitgebracht op 02 december 2022.

nieuwe tabel wordt opgeleverd met publicatie van HIS-Referentiemodel 2022

ICPC-Thesaurus

Versie 2023 is uitgebracht op 17 mei 2023.

De ICPC thesaurus is bedoeld voor inbouw in (huisarts)informatiesystemen. Een voorbeeld van de thesaurus is de door het NHG ontwikkelde ICPC-zoeker.

De ICPC thesaurus is aangepast op de nieuwste ICPC-tabel. Daarnaast zijn enkele rubrieken beter te vinden door aanpassingen in enkele thesaurus-bestanden en verbeterd algoritme.

In de bronfiles rubriek.txt en subcode.txt stonden html-escapecodes. In de nu (nov-22) gepubliceerde bronbestanden zijn deze verwijderd vervangen door diakrieten.

ICT-specificaties

De ICT-specificaties voor vaccinatieprogramma’s beschrijven de specificaties en aanwijzingen voor het inrichten en ondersteunen van de griep-, pneumokokken- en COVID-19-vaccinatieprogramma’s in een HIS.

NHG-Tabel 66

Infectieziekten waartegen gevaccineerd kan worden

Versie 4 is uitgebracht op 02 december 2022.

NHG-Tabel 49

Ingrepen en behandelingen

Versie 4 is uitgebracht op 15 juli 2020.

De tabel Ingrepen kan online ingekeken worden via de ingrepenviewer. Een beknopte toelichting op deze tabel vindt u elders op deze website en op NHG.org.

NHG-Tabel 51

Koppeltabel familieanamnese en bepalingen

Versie 2 is uitgebracht op 20 januari 2012.

Zie voor een korte toelichting op deze tabel deze webpagina.

NHG-Formularium

Versie 23.4 is uitgebracht op 19 september 2023.

De bestanden van de NHG-ConsultWijzer zijn alleen toegankelijk voor licentiehouders. Wijzigingen in het Formularium vindt u hier als PDF of kunt u nalezen op de pagina met NHG-Formularium wijzigingen. NHG-leden kunnen gebruik maken van Formularium Naslag, de digitale opvolger van het vroegere Zakboekje Farmacotherapie.

NHG-Tabel 60

Preventieprogramma Griepvaccinatie

Versie 1 is uitgebracht op 18 september 2017.

NHG-Tabel 67

Preventieprogramma Pneumokokkenvaccinatie

Versie 1 is uitgebracht op 04 december 2019.

NHG-Tabel 71

Primaire autorisatierollen

Versie 1 is uitgebracht op 01 oktober 2020.

NHG-Tabel 56

Profylaxe

Versie 7 is uitgebracht op 23 november 2021.

Helaas was er een fout geslopen in versie 7 van de tabel m.b.t. profylaxe 9. Daarbij stond een verkeerde toelichting. Dit is nu hersteld. Hierdoor heeft het bronbestand een nieuwe datum gekregen: 23-11-2021. Excuses als u hiervan hinder heeft ondervonden.

NHG-Tabel 54

Reden stoppen of wijzigen van voorschrift

Versie 4 is uitgebracht op 04 april 2022.

NHG-Tabel 9

Reden vertrek

Versie 5 is uitgebracht op 25 oktober 2005.

Te gebruiken bij het uitschrijven van patiënten. Geen bijzondere historie, record militaire dienst vervallen in versie 5.

NHG-Tabel 69

Soort correspondentie

Versie 2 is uitgebracht op 02 december 2022.

NHG-Tabel 12

Soort derde

Versie 10 is uitgebracht op 18 november 2019.

Te gebruiken bij het derdenbestand

NHG-Tabel 2

Soort functie

Versie 7 is uitgebracht op 25 november 2021.

Te gebruiken bij het inschrijven van praktijkmedewerkers.

NHG-Tabel 70

Soort sociaal gegeven

Versie 1 is uitgebracht op 01 oktober 2020.

NHG-Tabel 59

Taken

Versie 2 is uitgebracht op 18 november 2019.