U bent hier

Thema Contactregistratie

publieksversie 2019

De huisarts legt de informatie uit een contact zo vast, zodat hij de vastgelegde informatie optimaal kan hergebruiken. Daarvoor legt hij de gegevens vast bij het betreffende gezondheidsprobleem (episode). Zo kan hij later terug kan zien wat er eerder heeft plaatsgevonden in het kader van dat gezondheidsprobleem.

Inleiding

Het begrip ‘contact’ heeft in het HIS-Referentiemodel een bredere betekenis dan alleen een huisarts- en patiëntencontact. Het kan ook gaan om het contact tussen een praktijkmedewerker en patiënt of tussen arts of praktijkmedewerker met een andere zorgverlener (binnen of buiten de praktijk) over de patiënt. Ook kan de wijze waarop het contact plaatsvindt verschillen, bijvoorbeeld op de praktijk, telefonisch of een e-consult.

Dit thema beschrijft hoe relevante informatie uit een contact vastgelegd kan worden met verschillende soorten medische gegevens. Deze gegevens worden gekoppeld aan een gezondheidsprobleem (episode). Daardoor kunnen deze gegevens in chronologische volgorde bij een episode worden weergegeven, zodat de huisarts een goed beeld heeft wat er eerder heeft plaatsgevonden met betrekking tot het gezondheidsprobleem.

Gegevens en Functionaliteit

Voor een consult opent de huisarts het dossier en bekijkt wat de belangrijkste gezondheidsproblemen zijn van de patiënt en welke informatie hierover is vastgelegd in het dossier. Vervolgens zal hij het dossier aanvullen met nieuwe gegevens die tijdens het contact naar boven komen.

Tijdens een contact komen vaak meerdere onderwerpen ter sprake. Deze onderwerpen horen dan bij verschillende gezondheidsproblemen. Eén contact kan daardoor uit meerdere delen bestaan: de deelcontacten. De huisarts registreert een deelcontact door medische gegevens, zoals een SOEP-verslag, medicatieafspraak of een uitslag vast te leggen bij de betreffende episode.

Wanneer vanaf het begin duidelijk is waarvoor een patiënt zich meldt bij de zorgverlener (bijvoorbeeld in geval van een diabetescontrole), zal deze de gegevens van een deelcontact vanuit een episode vastleggen. De zorgverlener kan er ook voor kiezen om pas bij het opslaan de keuze te maken dit verslag toe te voegen aan een bestaande, of nieuw aan te maken episode.

printvriendelijkUse ctrl + p to print the page