Wat is het HIS-Referentiemodel?

Ruim 30 jaar is het HIS-Referentiemodel dé leidraad voor het inrichten van huisartsinformatie-systemen (HIS’en). Het HIS-Referentiemodel beschrijft de (medische) gegevens en functionaliteit van een HIS.

Inbreng door gebruikers wordt verzekerd door een klankbordgroep, die gevormd wordt door een vertegenwoordiging van huisartsen uit de HIS-gebruikersverenigingen.

Er zijn twee versies van het HIS-Referentiemodel. De volledige versie is vooral bedoeld voor software-leveranciers. Het beschrijft een HIS tot op een technisch niveau. Daarnaast is er de publieksversie, die gericht is op huisartsen met belangstelling voor ICT. De publieksversie kan bijvoorbeeld door de huisarts als onderlegger gebruikt worden bij overleggen met software-leveranciers over de inrichting van het systeem.

Meer over HIS-Referentiemodel 

Wat zijn NHG-tabellen?

Een NHG-Tabel is een lijst, die binnen een HIS gebruikt wordt om gegevens gestandaardiseerd te kunnen vastleggen.

Ga naar de inkijkexemplaren van de NHG-tabellen 

Voorbeelden zijn de NHG-Tabellen ICPC voor klachten en diagnoses en Diagnostische Bepalingen voor o.a. laboratoriumbepalingen en lichamelijk onderzoek. Het NHG onderhoudt deze tabellen. Deze standaardisatie vormt een basis voor eenduidige registratie, rapportage en uitwisseling van gegevens. 

De NHG-Tabellen zijn een onderdeel van HIS-Referentiemodel.

In de release planning van de NHG-Tabellen ziet u wat ongeveer de planning is voor het publiceren van nieuwe versies.