Publieksversie

Wijzigingen 2023

Nieuw is het thema Zelfmetingen. Het overzicht Medische samenvatting is aangevuld met de familie-anamnese. Het overzicht in dossierdeel Diagnostiek met zijn functionaliteit is uitgebreider beschreven. Bij Medicatie is een beschrijving van het voorschrijven van een weerstandsverlagend middel toegevoegd.

Lees verder

Opbouw

Het HIS-Referentiemodel beschrijft functionaliteit voor het beheren van gegevens in het dossier van de patiënt in een HIS. Het HIS-Referentiemodel kent hiervoor drie invalshoeken: thema's, indeling en gegevens. Er is zowel een publieksversie als een volledige versie van het HIS-Referentiemodel. In de beschrijving is ook op hoofdlijnen meegenomen tot welke functionaliteit een medewerker toegang heeft.

Lees verder

Achtergrond

Hier vindt u achtergrondinformatie over het HIS-Referentiemodel.

Lees verder

Indeling van het HIS

Modules

In het HIS zijn algemene functies nodig zoals het bijhouden van een agenda, relatiebeheer of protocollair werken. Het HIS-Referentiemodel beschrijft alleen de raakvlakken met het HIS

Meer over Modules

Overzichten

Samenvattingen van gegevens uit het patiëntendossier bieden de gebruiker inzicht in de situatie van de patiënt.

Medische Gegevens