Wijzigingen 2015

Het HIS-Referentiemodel 2015 bevat een aantal wijzigingen en toevoegingen ten opzichte van versie 2014.

Nieuwe indeling

Het HIS-Referentiemodel is nu gepubliceerd in een andere webomgeving dan de eerste webpublicatie uit 2014. De beschrijving van het HIS Referentiemodel in thema’s is hierbij nieuw en doorgevoerd voor zowel HIS-Referentiemodel 2014 als HIS-Referentiemodel 2015 beschreven in deze nieuwe webomgeving. Hierin zitten geen inhoudelijke wijzigingen, tenzij hieronder als wijziging aangegeven.

Individueel Zorgplan

Het Individueel Zorgplan is uitgebreid met persoonlijke streefwaarden en voor het zorgplan relevante episodes. Ook is functionaliteit toegevoegd voor het vastleggen van doelen en zorgafspraken in het zorgplan vanuit een episode. (Uitwerking volgt)

Toegangslog en wijzigingslog

Het loggen van toegang is als nieuw onderwerp beschreven. Dit valt onder het nieuwe thema Informatiebeveiliging en Privacy. Het bestaande praktijkdossierdeel Logging is wijzigingslogging. De naam van het dossierdeel logging is aangepast.

Bron bij medicatie-overgevoeligheden

Vanuit Nictiz is binnen een werkgroep (Nictiz, KNMP, Stichting Health Base, NVZA, FMS, NHG) een landelijke richtlijn ontwikkeld voor de overdracht van medicatie-overgevoeligheden. Daarbij is de bron bij een medicatie-overgevoeligheid verder uitgewerkt. Bij de bron wordt nu onderscheid gemaakt in de melder en de vaststeller. In het HIS-Referentiemodel is beschreven dat deze ook kunnen worden geregistreerd.

Contact en deelcontact

Het contact en deelcontact zijn uitgewerkt in het HIS-Referentiemodel. Dit heeft kleine wijzigingen met zich meegebracht in bij voorbeeld de eigenschap contactwijze bij andere gegevens in het HIS-Referentiemodel, zoals bij episode-item.

Medicatieafspraken

Naast het voorschrijven volgens de gebruikelijke manier met NHG-Tabel Gebruiksvoorschrift is toegevoegd dat ook in dagdelen voorgeschreven kan worden.