Wijzigingen 2013

Episodebundels

Het werken met episodebundels is toegevoegd bij het tonen van de episodelijst. Een episodebundel is een verzameling van (medisch) samenhangende episodes. De introductie van het begrip heeft gevolgen voor de Episodelijst, het Episode-overzicht, en de Medische samenvatting, die in de desbetreffende hoofdstukken worden beschreven.

Medicatie

Tijdens het voorschrijven kan de reden van voorschrijven bij bepaalde (wettelijk vastgestelde) medicijnen worden vastgelegd in het HIS, om te kunnen worden uitgewisseld met de apotheek.

Profylaxe

De beschrijving van het dossieronderdeel Profylaxe en voorzorg in Dossierdeel Additioneel is uitgebreid ter verduidelijking. Bovendien wordt in verband met de uitwisselbaarheid voortaan een tabel gebruikt in plaats van een keuzelijst om de benodigde profylaxe vast te leggen.