Wijzigingen 2016

  • Individueel Zorgplan: de beschrijving is uitgebreid met voor het zorgplan relevante episodes en het kunnen vastleggen van een zorgafspraak vanuit een episode.
  • Persoonlijke streefwaarden: het werken met persoonlijke streefwaarden, zoals dit vanuit het zorgplan naar voren kwam, is uitgewerkt bij Diagnostiek.
  • Wilsbeschikking: In een of meerdere behandelgrenzen wordt vastgelegd wat de patiënt wil met betrekking tot bijvoorbeeld reanimatie.
  • Diverse kleine wijzigingen met betrekking tot naamgeving: Deelcontactverslag is SOEP-verslag geworden. Het episode-overzicht is nu het dossierdeel Deelcontacten.