Wijzigingen 2023

Nieuw is het thema Zelfmetingen. Het overzicht Medische samenvatting is aangevuld met de familie-anamnese. Het overzicht in dossierdeel Diagnostiek met zijn functionaliteit is uitgebreider beschreven. Bij Medicatie is een beschrijving van het voorschrijven van een weerstandsverlagend middel toegevoegd.

Zelfmetingen 

Zelfmetingen kunnen in de huisartsenpraktijk verantwoord worden ingezet als aan randvoorwaarden is voldaan (zie voor uitgebreidere informatie NHG-Standpunt Zelfmetingen en telemonitoring).  

De huisarts en de patiënt maken concrete afspraken over zelfmetingen. Die afspraken gaan o.a. over welke meting het gaat, wanneer en hoe gemeten wordt en wie wat doet met de uitslagen.  Die afspraken legt de huisarts vast in het dossier als een onderzoeksaanvraag zelfmetingen bij Correspondentie. Dit staat beschreven in het nieuwe Thema Zelfmetingen en in een aanvulling bij het medische gegeven Uitgaande brief. NHG-Tabel 69 Soort correspondentie is hiervoor aangepast. 

Als de praktijkmedewerker de resultaten van de zelfmetingen ontvangt, legt hij relevante meetwaarden als gestructureerde uitslagen vast. Daarbij is duidelijk dat het zelfmetingen betreft. De beschrijving hiervan is opgenomen bij het Dossierdeel Diagnostiek en het medische gegeven Uitslag.  

Overzicht Medische samenvatting 

Het vóórkomen van ziekten in de familie kan een risicofactor zijn voor het ontwikkelen van die ziekten bij een patiënt zelf. Informatie over de familieanamnese is daarmee belangrijk om mee te wegen bij de beoordeling van de klachten van een patiënt. Informatie over de familieanamnese is daarom toegevoegd aan het Overzicht Medische samenvatting. 

Overzicht Diagnostiek 

In het dossierdeel Diagnostiek kunnen praktijkmedewerkers uitslagen terugvinden. Voor een goede duiding van deze uitslagen is het belangrijk om deze uitslagen te zien binnen de relevante context. Er is nu beschreven welke gegevens van een uitslag meteen in het overzicht zichtbaar zijn. Ook is beschreven hoe uitslagen in het overzicht kunnen worden gefilterd en gegroepeerd. Het thema Diagnostiek, het dossierdeel Diagnostiek en het medische gegeven Uitslag zijn hierop gewijzigd. 

Weerstandsverlagend middel 

De huisarts zal bij de zorg voor patiënten, die weerstandsverlagende middelen gebruiken, rekening houden met hun verminderde weerstand. Zo komen deze patiënten in aanmerking voor profylaxe en de griepvaccinatie. Bij het medische gegeven Medicatieafspraak en het dossierdeel Profylaxe is de benodigde functionaliteit beschreven om dit te ondersteunen.