Wijzigingen 2014

Individueel Zorgplan

Nieuw is het Individueel Zorgplan, waarin de functionaliteit is beschreven om vanuit een HIS de zorgafspraken en doelen, zoals afgesproken met de patiënt, bij te kunnen houden.

Verwijzingen

Het nieuwe dossierdeel Verwijzingen beschrijft het expliciet en eenduidig vastleggen van verwijzingen en verwijstrajecten van een patiënt naar een zorgverlener buiten de praktijk van de huisarts.

Startdatum episode en begindatum aandoening

Het eerste contact in het kader van een aandoening en daarmee de start van de episode, valt niet altijd samen met het begin van de aandoening. Bij de episode is beschreven hoe beide data kunnen worden vastgelegd.

Medicatie

Het voorschrift uit het HIS-Referentiemodel 2013 is in deze versie vervangen door de medicatieafspraak en het verstrekkingsverzoek. Dit is gebaseerd op de resultaten van het project ‘Bouwstenen voor het medicatieproces’. Door uit te gaan van (medicatie)afspraken die met de patient gemaakt zijn, kan de medicatie eenduidig worden vastgelegd, ook wanneer er geen recept nodig is.

Taken

Patiëntgebonden medisch relevante taken, waarvan de eindverantwoordelijkheid bij de huisarts ligt, maken onderdeel uit van het medisch dossier. Het nieuwe dossierdeel Taken beschrijft de functionaliteit rondom de registratie van taken in een patiëntendossier. Het nieuwe onderdeel Taakmanagement beschrijft welke functionaltieit een HIS biedt voor de patiëntgebonden taken van de patiënten in de praktijk.

Preventie

Sinds 2007 is preventie in het HIS-Referentiemodel beschreven als een generieke module. Om de specifieke preventieprogramma’s voor cervixscreening en influenzavaccinatie beter te kunnen beschrijven zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de beschrijving van de HIS-onderdelen Preventie en Preventie-organisatie.