Wijzigingen 2018

Wijzigingen ten opzichte van HIS-Referentiemodel 2017

Het afgelopen jaar zijn rondom de onderstaande onderwerpen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd in het HIS-Referentiemodel 2018

Medicatie

In het kader van de bouwstenen voor het medicatieproces zijn in 2017 al de medicatie-afspraak en het verstrekkingsverzoek beschreven in het HIS-Referentiemodel.

In versie 2018 hebben we andere gegevens uitgewerkt, die relevant zijn voor het overzicht van medicatie, dat de basis vormt voor het voorschrijven van medicatie door de huisarts. Zo zijn nu ook de eigenschappen van de Toedieningsafspraak en Verstrekking vanuit de apotheek beschreven.

Daarnaast is medicatiegebruik beschreven in deze versie. Medicatiegebruik is het gebruik van medicatie zoals blijkt uit de anamnese. De zorgverlener legt medicatiegebruik vast als het relevant is voor andere zorgverleners of als er op bewaakt moet worden. Dat geldt voor de volgende drie situaties:

  • de patiënt gebruikt bekende medicatie anders dan hoe dit met een andere zorgverlener is afgesproken (afwijkend gebruik)
  • de patiënt geeft aan dat hij op eigen initiatief medicatie gebruikt (zelfmedicatie)
  • de patiënt gebruikt medicatie dat met een andere zorgverlener is afgesproken, maar nog ontbreekt in het overzicht van medicatie bij de huisarts (gebruik bij onbekende afspraak)

Verder hebben we de Toediening van medicatie door een medewerker uit de huisartsenpraktijk beschreven, waarbij we een Toediening in het kader van een eerdere medicatieafspraak onderscheiden van een incidentele toediening. Vaccinaties vallen onder Toediening.

Overzichten

Een eerdere versie van het HIS-Referentiemodel beschreef al de Medische samenvatting. In deze versie van het HIS-Referentiemodel is dit overzicht opnieuw beschreven vanuit de situatie dat de huisarts zich voorbereid op een consult met een relatief onbekende patiënt.

De functionaliteit voor overzichten voor het uitwisselen van informatie, die in eerdere versies als onderdeel van de Medische samenvatting zijn beschreven, is in deze versie als apart overzichten beschreven.

Deze versie beschrijft uitgebreid een overzicht Medicatie met functionaliteit om vanuit dit overzicht ook de Medicatie aan ta passen. Alle verschillende bouwstenen uit het medicatieproces hebben in dit overzicht Medicatie een duidelijke plek gekregen.

Taken

Naar aanleiding van de discussie over het overzicht voor het consult bij een relatief onbekende patiënt, de medische samenvatting, zijn er aanpassingen gedaan bij Taken: het gebruik van de herinneringstermijn en het onderscheid tussen toekomstige, actuele en urgente taken is uitgebreider beschreven.

Diverse onderwerpen

De volgende kleinere onderwerpen zijn in een update van versie 2018 op 8 april 2019 toegevoegd:

  • Aanduiding of de patiënt onderdeel is van een meerling.
  • Behandelingen waarbij voorgesteld wordt een contra-indicatie vast te leggen.
  • Beschrijving hoe het HIS omgaat met contactpersonen met een vertegenwoordiging wanneer de patient 18 jaar wordt.
  • Het nieuwe overzicht 'Openstaande zaken'.