Wijzigingen 2012

Additioneel

In de tekst van het Dossierdeel Additioneel zijn de volgende wijzigingen opgenomen:

  • In dossieronderdeel contra-indicaties is een wijziging van de terminologie: medicatie-intoleranties (allergie en intolerantie) worden nu beschreven als medicatie-overgevoeligheden.
  • De huisarts kan een blokkade vastleggen bij een medicatie-overgevoeligheid, indien hij besluit dat een geneesmiddel niet meer voorgeschreven mag worden.
  • Overige overgevoeligheden maken geen deel meer uit van dossieronderdeel Contra-indicaties. Zij vormen nu het dossieronderdeel Overige overgevoeligheden van Additioneel.
  • Bij zowel een medicatie-overgevoeligheid als een overige overgevoeligheid kan een overgevoeligheidsreactie worden vastgelegd.

Medicatie

Voor het gecodeerd vastleggen van de reden van stoppen of wijzigen van voorschriften is HIS-tabel Reden van stoppen of wijzigen voorschrift (tabel 54) toegevoegd.

Episode-overzicht en episodelijst

Een afgesloten episode kan een attentievlag hebben. Zo kan een belangwekkende episode uit het verleden in beeld blijven.

Medische samenvatting

De Medische samenvatting is uitgebreid met de afgesloten episodes met attentievlag.

Preventie

Het preventiegegeven heeft een nieuw ontwerp. Het is daarmee geschikt voor de verschillende preventieprogramma´s. Het preventiegegeven is nu ook beter ‘in lijn’ met de rest van het HIS-Referentiemodel.