Wijzigingen 2011

Medicatie

In de tekst van het Dossierdeel Medicatie zijn wijzigingen opgenomen n.a.v. het vervallen van de functionaliteit voor zuivere herhalingen en het kunnen afsluiten van een contra-indicatie (i.p.v. op achterhaald zetten) met het vastleggen van een einddatum.

Additioneel

In de beschrijving van het Dossierdeel Additioneel is een wijziging wat betreft het afsluiten van een additioneel gegeven (i.p.v. op achterhaald zetten).

Vrije tekst

In versie 2010 is in dossierdeel Vrije Tekst SOEP codering weer verplicht geworden. Er is toen gekozen voor het laten vervallen van het deelcontactverslag: SOEP-regels waren episode-items. In versie 2011 komt het deelcontactverslag weer terug en de SOEP-regels worden eigenschappen van het episode-item deelcontactverslag.

Episode-overzicht en episodelijst

​Aan de beschrijving van de episodelijst is toegevoegd dat open episodes met een attentievlag altijd bovenaan de episodelijst dienen te worden getoond.